Indkøbskurv

0 vare(r) - 0,00 DKK
Din indkøbskurv er tom!

Fra Museumstog til Danmarks Jernbanemuseum

PRESSEMEDDELELSE

Fra Museumstog til Danmarks Jernbanemuseum – omorganisering af værksteder, magasiner og veterantogskørsel i Danmarks Jernbanemuseum fra 1. oktober 2014

Danmarks Jernbanemuseum omorganiserer driften af museets værksteder og magasiner, herunder også veterantogskørsel under den del af museet, der hidtil har været kendt under navnet Museumstog. Museet har hjemme i Odense, hvor hovedmuseet med udstillinger er placeret, men der er desuden værksteder og magasiner i København, Roskilde og Randers. I museets værksteder arbejder en række frivillige medarbejdere under professionel ledelse med restaurering og veterantogskørsel.

Gennem de seneste to år har museets bestyrelse og ledelse arbejdet med en plan for at modernisere arbejdet med restaurering af Danmarks jernbanehistoriske kulturarv, således at arbejdet lever op til de standarder, der internationalt gælder for denne type museumsarbejde. Bestyrelsen arbejder med en strategi om at styrke hovedmuseet i Odense, at reducere mængden af enheder ude i landet og at højne kvaliteten i de tilbageværende værksteder. Ved årsskiftet 2013-14 blev museets afdeling i Lunderskov udskilt som selvstændig veteranklub, der nu fungerer i privat foreningsregi, men i samarbejde med museet. Museet er i færd med at rømme flere mindre, utidssvarende magasiner, der belaster driften og ikke lever op til gældende standard.

Med virkning fra 1. oktober er det besluttet at lukke værkstedet i Randers, men opretholde magasiner på stedet og periodevis køre veterantog derfra. De frivillige medarbejdere i værkstedet i Randers tilbydes at deltage i tilsvarende restaureringsprojekter i museets andre værksteder og under samme forhold som museets øvrige frivillige. Det betyder bl.a. gunstige rejsevilkår mellem de frivilliges hjem og det pågældende værksted. Det er for bekosteligt for museet at opretholde et værksted så langt fra hovedmuseet i Odense, og det er bestyrelsens vurdering, at det i stedet vil være mere hensigtsmæssigt at samle aktiviteterne i Odense, Roskilde og København.

I Odense tilføres nye opgaver, mens arbejdet i den fredede Roskilde Remise fortsætter som hidtil, evt. med yderligere opgaver indenfor restaurering af damplokomotiver. I København fastholdes aktiviteterne med vægt på en omfattende restaurering af MA-lyntoget Sølvpilen og veterantogskørsel med museets MY-lokomotiver og såkaldte brune eller røde vogne.

Nye samarbejder

I forbindelse med omorganiseringen har Danmarks Jernbanemuseum indledt et samarbejde med henholdsvis Danske Veterantogsoperatørers Fællesrepræsentation og Dansk Jernbane-Klub. På halvårlige møder diskuteres fælles interesseområder som veterantogskørsel i Danmark, og der lægges op til en klarere arbejdsdeling mellem museet og de aktive veterantogsklubber. Museet vil i højere grad koncentrere sig om udvalgte veterantogskørsler med et højt indhold af formidling og i mindre grad konkurrere med de forskellige veterantogsklubber om kørsler på faste strækninger rundt omkring. Museet vil eventuelt indgå i direkte samarbejder, hvor det er relevant.

Det er museets og bestyrelsens vurdering, at lukning af det udgiftstunge anlæg i Randers vil frigøre midler og kræfter til at gennemføre færre, men vigtige restaureringsprojekter, og at de anvendte midler vil komme et større antal museumsgæster til gode end hidtil.

Danmarks Jernbanemuseum, bestyrelsen, DSB og Banedanmark ønsker at udtrykke en stor tak til de mange frivillige, der over årene har taget en tørn i anlægget i Randers og medvirket til at bevare dansk kulturarv for eftertiden. Museet og bestyrelsen er klar over, at der er forskellige holdninger til forandringerne og ønsker at understrege, at beslutningen tages for at sikre en kompetent og tidssvarende restaurering af genstandene og for at gøre museet mere robust over for de forandringer, som museumsverdenen undergår i disse år. Samtidig tilbydes de frivillige mere gennemskuelige vilkår og bedre undervisning i restaureringsprincipper. Museet igangsætter i øvrigt en særlig indsats rettet mod de frivillige, herunder forbedret kommunikation og information om museets arbejde og større vægt på godt socialt og kollegialt samvær i værkstederne og med museets øvrige ansatte.

Fra årsskiftet vil den ny organisation være på plads under ét samlet og lettere forståeligt navn – Danmarks Jernbanemuseum – og med en daglig enhedsleder, der pt. er under ansættelse. Enhedslederen vil arbejde med overordnet planlægning og projektledelse, mens museets dampekspert, lokomotivfører Jørgen Lindevall, fortsat vil være at finde i Roskilde og København, beskæftiget med konkret vejledning af museets frivillige medarbejdere.