Gå til indhold
Tilbage

Fejring af tre jubilarer

150 år for damplokomotivet B 45, sneplov 8 og "Gamle Ole"

Pris

Gratis

Sted

Spor 1-19

Periode

28. november

Tidspunkt

19:00 - 21:00

Varighed

2 timer

Målgruppe

For alle

Vi fejrer 150-året for tre af museets genstande, nemlig damplokomotivet B 45, sneplov 8 og "Gamle Ole".

Med den alder, jernbanen efterhånden har, er det ikke mærkeligt, at der løbende er jubilæer og årsmarkeringer at fejre. I disse år gælder det ikke mindst 150-årsdage. På Danmarks Jernbanemuseum fejrer vi hele tre jubilarer torsdag den 28. november kl. 19-21. Det er damplokomotivet B 45, sneplov 8 og "Gamle Ole". Der er gratis adgang, og vi markerer de tre ”fødselsdage” med et lille glas. Museumsdirektør Steen Ousager fortæller nærmere om de tre jubilarer kl. 19.15. Efter fortællingen er der mulighed for at se museet på egen hånd. Her er en kort introduktion til de tre jubilarer:

Sneplov 8

Det er afgørende for jernbanedriften, at skinnerne holdes fri for store snemasser. De første årtier, der var jernbane i Danmark, viste det sig vanskeligt at holde sporene fri for de snemasser, der kom med vintervejret. Først forsøgte jernbaneselskaberne at komme problemet til livs ved at indsætte mænd med skovle – de såkaldte snekastere – til at frigøre lokomotiverne og banerne. De Jydsk-fyenske Jernbaner prøvede dernæst med løse sneskrabere, der kunne monteres på godsvognene. Denne løsning var heller ikke effektiv nok. Endelig i 1867 blev de første egentlige sneplove på egne hjul bygget.

Sneplov 8 blev bygget i 1869 af De Jydsk-Fyenske Jernbaner på deres eget værksted – i øvrigt efter amerikansk forbillede. Plovkassen har et skelet af egetræ og er beklædt med brædder, som blev forstærket med jernplader på oversiden. På bagsiden findes en luge ind til plovens indre, og dette hulrum blev fyldt op med jernskrot for at give ploven den nødvendige vægt. Når der skulle ryddes sne, blev sneploven koblet foran et eller to sammenkoblede lokomotiver alt efter vejret eller lokomotivets egen vægt. Sneplov 8 skulle afløse de tidligere, knap så effektive plove, der blot var påmonteret en godsvogn. Det var en type, der blev brugt langt op i 1900-tallet, indtil man begyndte at bygge sneplove på basis af tenderne fra udrangerede lokomotiver. Sneplov 8 nåede en aktiv karriere på næsten 100 år, idet den først blev udrangeret så sent som i 1966. Derefter blev den overdraget til Danmarks Jernbanemuseum.

Sneplov 8 fra 1869 kan ses på Danmarks Jernbanemuseum.

Sneplov 8 fra 1869 kan ses på Danmarks Jernbanemuseum.

Jernbanemuseets udstilling af historiske damplokomotiver på Østerport station 1959.

Jernbanemuseets udstilling af historiske damplokomotiver på Østerport station 1959.

Et kig ind i førerhuset på B 45 fra 1869.

Et kig ind i førerhuset på B 45 fra 1869.

O L2

I jernbanens tidligste tid foregik rangering på stationerne ved hjælp af rangerheste, men dette var ikke altid optimalt. I Aarhus var det f.eks. vanskeligt for hestene at trække de tunge lokomotiver og vogne på den stejle strækning på havnebanen. ”Gamle Ole” var en del af en serie, der skulle bruges til rangering på større banegårde og der afløse de heste, man ellers brugte – og i øvrigt blev ved med at bruge op i 1900-tallet på de mindre stationer. Rangerlokomotivet eller ”Kaffemøllen”, som den også kaldtes, blev allerede udrangeret i 1884 men opnåede alligevel at blive bevaret for eftertiden. Den er et tydeligt udtryk for, at godstrafikken på jernbane meget hurtigt tog til og krævede særlige løsninger.

B 45

Den tredje jubilar er B 45. B-maskinen blev bestilt sammen med lokomotiverne af litra H og litra E. Det skete umiddelbart efter, at staten i 1867 havde overtaget driften af de jysk-fynske baner. Nu gjaldt det om at sikre trafikken den nødvendige trækkraft, og det skete med de tre lokomotivtyper, der var beregnet til henholdsvis persontog, mindre blandede tog og godstog. B-maskinen var således til persontog og kunne også køre ret hurtigt. B 45 kørte frem til 1928. B-maskinerne kørte deres sidste ture på Skjern-Videbæk banen.