Indkøbskurv

0 vare(r) - 0,00 DKK
Din indkøbskurv er tom!

Medarbejdere

Steen Ousager, museumsdirektør. Ansat 2016. Har bl.a. forsket i trafik- og jernbanehistorie. Tidligere bl.a. ansat i Statens Arkiver/Rigsarkivet.

René Schrøder Christensen, forsknings- og samlingschef, ph.d. Ansat i museet i 2013. Historiker med speciale i bebyggelseshistorie og teknologi- og industrihistorie. Ansættelse som forskningsassistent ved Syddansk Universitet 2005-2006, ansættelse ved Odense Bys Museer 2006-2010 og 2011-2012, Fiskeri- og Søfartsmuseet 2010 og 2012, Østfyns Museer 2010-2011. Forfatter til flere artikler og bøger om kulturlandskab, skibsbygning, havne og industri, bl.a. Industrisamfundets havne 1840-1970 (2008, s.m. H. Harnow og G. Haastrup), Thrige. Mennesket & virksomheden 2010 og bidrag til Odense Staalskibsværft 1918-2012, bd. 1-2, 2016. I redaktionen for Fabrik & Bolig siden 2010 og Jernbanehistorie siden 2013.

Inga Hansen, servicemedarbejder med opgaver inden for rengøring, reception og billetsalg samt kørsel med minitog. Ansat på museet i 2008. Medvirker desuden ved arrangementer og tager del i registreringsarbejdet på museet.

Filip Gram-Jensen, enhedsleder for Restaurering og Veterantog. Ansat i museet i 2014. Uddannet mellemleder og leder i Hæren, med samlet 5 års praktisk virke. Arbejdet med veterantog, primært damplokomotiver, i flere jernbaneklubber siden 1993, herunder flere projekter som arbejdsleder. Fra 2004 frivillig under Danmarks Jernbanemuseum, i det daværende DSB Museumstog og fra ca. 2006 fungerende arbejdsleder på restaureringen af eksprestogsdamplokomotivet R 946, samt arbejdsleder på den daværende Randers-afdelings driftdamplokomotiver.

Frederik Birkholt Kolding, cand.mag., museumsinspektør. Ansat i museet i 2014. Uddannet historiker fra Aarhus Universitet i 2013, med speciale i international- og globalhistorie og særlig interesse for Dansk deltagelse ved verdensudstillingerne i det tidlige 20. århundrede. Ansat som registrator ved Museum Østjyllands afdeling i Grenaa fra april til september 2014. Har skrevet artiklen California Calling – Denmark and the 1915 Panama Pacific International Exposition i Erhvervshistorisk Årbog 2013 og specialet For Honour and Export – Danish Participation in World Exhibitions in Rio de Janeiro and Paris as Examples of early Public Diplomacy, 1921-1925, afleveret ved Aarhus Universitet.

Anna Back Larsen, cand. mag., formidlingschef. Ansat i museet i 2013. Hovedfag i historie, med speciale i udstillinger, og sidefag i Organisatorisk kommunikation. Har kompetencer i kommunikation, formidling og museologi og har arbejdet med analyse og kritik af museumsudstillinger og med opbygning af flere museumsudstillinger. Museumserfaring fra Odense Bys Museer 2008-11 (Fyns Kunstmuseum, Den Fynske Landsby og Møntergården) og Østfyns Museer 2012-13.

Karl Erik Larsen, forvalter. Ansat i museet i 2010. Forestår og fører tilsyn med alle praktiske opgaver på museet og håndværkeropgaver knyttet til museets bygningsmasse og areal. Medvirker ved opbygning af udstillinger. Indgår i danske museumsforvalteres netværk.

Jørgen Lindevall, lokomotivfører, værksted Roskilde. Ansat i museet 2001. Uddannet som maskinarbejder. Har fra sin ungdom deltaget i flere veterantogsklubbers aktiviteter og arbejde med restaurering af især damplokomotiver, senere i Danmarks Jernbanemuseums regi i værkstedet i Roskilde. Har deltaget ved Museumsbanen i Maribo, DJK Høng m.fl. Frem til ansættelse på museet lokomotivfører hos DSB. Forestår restaurering af damplokomotiver og har erfaring fra en lang række lignende projekter i museet og i andre veterantogsklubber.

Gitte Lundager, museumsinspektør, Videncenter og arkiv, cand.mag., uddannet historiker 1990 med speciale i administrationshistorie. I flere perioder siden 1979 ansat ved Statens Arkiver, senest som arkivar i 1990-92 med opgaver inden for publikumsvejledning og tilgængeliggørelse af kommunale og statslige embeders arkiver. 1984 ansat ved Dansk Data Arkiv. Ansat 1987-89 ved Lokalhistorisk Afdeling i Odense, det nuværende Stadsarkiv, til undersøgelse af de kommunale forvaltningers arkivforhold. Undervist ved Folkeuniversitetet i forvaltningshistorie og arkivkundskab 1986-91. Ansat i 1992 ved Danmarks Jernbanemuseum med ansvar for samlinger og bibliotek, herunder fotosamlingen. Har bidraget til en række artikler om jernbane- og arkivhistoriske emner og fungeret som billedredaktør for en række bøger, bl.a. standardværket om danske jernbaners historie, det trebinds bogværk På sporet (1997). Med i redaktionen af Jernbanehistorie siden 2013.

Hanne O. Rasmussen, overtrafikassistent, ansvarlig for museets billetsalg og reception, butik samt indkøb af salgsvarer. Ansat i museet i 2011. Tidligere ansat i DSB med administrative opgaver knyttet til det kørende personale. Deltager i netværk af fynske museers butiks- og receptionsansvarlige.

Ulrik Vestergaard Jensen, undervisnings- og udviklingsansvarlig for TRAINLAB. Ansat på museet 1. august 2017 med ansvar for at videreudvikle undervisningsaktiviteter og læringsforløb til dagtilbud, grundskolen og andre uddannelsesinstitutioner, er uddannet lærer i 2003 med linjefagene dansk, historie, samfundsfag, idræt og fysik/kemi, har undervist primært i udskolingen i Svendborg Kommune og har 2012-17 været tilknyttet Svendborg Museum/Danmarks Forsorgsmuseum samt Langelands Museum/Koldkrigsmuseum Langelandsfort som undervisningskonsulent og medforfatter til flere materialer, herunder dilemmaspillet ”Fattiggård eller Fjendeland”.

Gitte Høegh van Deurs, cand. negot., ansvarlig for marketing- og arrangementer. Ansat i museet i 2014. Har kompetencer i markedsføring, kommunikation, presse, museumsklub, sociale medier og hjemmeside. Marketing- og museumserfaring fra Statens Museum for Kunst (2000-2004) og Naturama i Svendborg (2004-2014). Desuden haft ansættelse hos analysefirmaet IACTA Research (1997-2000).

Michael Heuer, økonomi- og administrationschef. Ansat juli 2017. Har tidligere arbejdet med økonomi, administration, personale og IT i auto-, IT- og mediebranchen.

Kathe Maar Rasmussen, bogholder, ansat juli 2017. Revisorassistent, tidl. ansat i et større revisionsfirma.