Indkøbskurv

0 vare(r) - 0,00 DKK
Din indkøbskurv er tom!

Historie

Danmarks Jernbanemuseum er et af landets gamle specialmuseer, skabt som museum for De Danske Statsbaner (DSB). Museet blev etableret på grundlag af jernbanehistorisk interesse og indsamling af historiske genstande under en række DSB-folk i årene før 1900. Jernbanemuseet var ét af flere specialmuseer, der opstod med vægt på bestemte erhverv, brancher eller emner som f.eks. Danmarks Tekniske Museum (1911), Handels- og Søfartsmuseet, Dansk Landbrugsmuseum m.fl.

Danmarks Jernbanemuseum var et af de såkaldte etatsmuseer, som talte Tøjhusmuseet (1838), Orlogsmuseet (1957), Post- og Telegrafmuseet (ældre samling, etableret 1907) og Toldmuseet (1912). Disse museer opbyggede ikke altfavnende samlinger som de kulturhistoriske museer, men indsamlede museumsgenstande inden for deres eget felt - for jernbanemuseets vedkommende især rullende materiel, uniformer, signaludstyr og andre mindre objekter. Efterhånden tilgik der også museet genstande fra privatbanerne, og med udviklingen på jernbaneområdet de senere årtier omfatter arbejdsfeltet nu også de mange nye aktører på jernbaneområdet.

Danmarks Jernbanemuseum åbnede på den nuværende adresse i Odense i 1975, men de første museumstiltag på området og indsamlingen af genstande har strakt sig over mere end et århundrede. Før 1900 havde de ovenfor omtalte historieinteresserede danske jernbanefolk allerede taget initiativ til dét, der med tiden blev et nationalt jernbanemuseum. I 1904 tog A.L. Ohmeyer initiativ til en mere omfattende indsamling af billeder, fotografier, bøger og mindre genstande. Det første forslag til et egentligt museum blev fremsat i 1907 i Jernbaneforeningens blad Vor Stand, hvor idéen blev knyttet til den nye københavnske hovedbanegårds snarlige åbning: ”Naar om faa Aar Københavns Personbanegaard staar færdig i sin nye Skikkelse, bør der findes et Lokale, der er tilgængeligt for det store Personale – maaske ogsaa for Publikum – og som indeholder de to Institutioner: et Jernbanebibliotek og et Jernbanemuseum, og derfor bør man i Tide samle Stoffet hertil.”

I 1915 opstillede Ohmeyer den første offentligt tilgængelige jernbanehistoriske udstilling i Industriforeningen i København. Fra finansåret 1918/19 blev en lille udgiftspost til et jernbanemuseum optaget på finansloven under statsbanernes bevilling. Danmarks Jernbanemuseum har derfor ikke som sådan et præcist grundlæggelsesår – men vi omtaler normalt museet som grundlagt omkring 1900.

Den første større udstilling fandt sted i et tidligere ilgodspakhus på Københavns Hovedbanegård i Bernstorffsgade – en udstilling bestående af modeller af færger og skibe, fotografier, modeller af maskindele, spormateriel, telegraf, telefon og signalapparater. Jernbanemuseet holdt fra 1928 til i DSB’s hovedsæde i Sølvgades Kaserne i København og opbyggede der en udstilling, som gennem 1950-60’erne var låst i sit udtryk bl.a. på grund af de begrænsede pladsforhold.

Museets samling af rullende materiel blev påbegyndt i 1928, da det første lokomotiv blev overdraget i form af damplokomotivet B 45, bygget af Stephenson & Son i 1869. Flere lokomotiver kom til før 2. Verdenskrig, og i samme periode begyndte den første indsamling af vogne. Materiellet blev hensat i forskellige ledige remiser uden offentlig adgang. I 1954 rådede museet over to gamle engelske lokomotiver, et tysk bygget godstogslokomotiv (G 78) fra 1875 og en P-maskine (P 125) bygget i Tyskland i 1882 samt enkelte andre lokomotiver. Museet rådede over to kongevogne og en toetagers personvogn fra 1900 samt en meget gammel postvogn fra Korsørbanen fra 1865. Disse genstande er fortsat i jernbanemuseets samlinger og på nær postvognen udstillet i Odense. I efterkrigstiden og i forlængelse af den påbegyndte udrangering af damplokomotiver har Danmarks Jernbanemuseum indsamlet et meget omfattende udvalg af rullende materiel, i de sidste par årtier suppleret med diesellokomotiver, motorvogne, togsæt, S-tog og meget andet.

I 1965 - ved hundredåret for åbningen af den fynske jernbane, blev overtagelsen af en stor rundremise umiddelbart ved banegården i Odense bragt i spil. Remisen blev i 1975 delvis overtaget af Danmarks Jernbanemuseum. I 1988 genåbnede museet efter en større modernisering, bl.a. med det nuværende glasparti mod banegårdspladsen i Odense. I de følgende år overtog museet gradvis hele remisen og omfatter i dag alle bygninger på grunden.

Danmarks Jernbanemuseum har fra 1990 været ledet af professionelle historikere. Museet er i disse år inde i en yderligere professionaliseringsproces, der omfatter meget store opgaver med registrering og konservering af samlinger, opdyrkning af forskning og nye typer af formidling – også uden for museets område. Museets ledelse og bestyrelsen ønsker at udbrede jernbanehistorien til brede befolkningsgrupper og at vise, at jernbanerne har haft og har en vigtig samfundsrolle og påvirker alle danskeres dagligdag såvel som det danske landskab. Senest har museet derfor åbnet udstillingen Drømmenes Kupé. Den handler om ferierejser med tog og om de drømme og forventninger, de rejsende har haft. I udstillingen kan man rejse med de blå luksustog fra Wagons-Lits eller - som interrailer - med 1970- og 1980-ernes ordinære, internationale tog.