Indkøbskurv

0 vare(r) - 0,00 DKK
Din indkøbskurv er tom!

Museets forskning

Danmarks Jernbanemuseum har en faglig bemanding, der sikrer, at museet kan indgå i relevante forskningsmæssige sammenhænge i Danmark og udlandet og kan søge midler til at fremme og finansiere museets forskning.

Det er museets overordnede politik, at der på de relevante fagområder skal være anerkendt forskningsmæssig kompetence til rådighed. Museet rådet for øjeblikket over én ph.d. på seniorforskerniveau (Henrik Harnow) og én ph.d.-stipendiat (museumsinspektør René S. Christensen), der forventes at erhverve ph.d.-graden i 2016. Sidstnævnte forløb er etableret i samarbejde med Odense Bys Museer og Syddansk Universitet.

Museets ledelse og bestyrelsen arbejder for øjeblikket på at formulere en langsigtet forskningsstrategi, der skal sikre fokus på væsentlige områder og nye tilgange. Hovedtrækkene kan sammenfattes i nogle få punkter:

  • Jernbaner og kulturlandskab, herunder byudvikling og bebyggelsesmiljøer i sammenhæng med jernbanen
  • Jernbaner og mennesker, herunder fokus på væsentlige aktører, kønsroller og rejser
  • Jernbaner og mentalitetshistoriske aspekter, herunder opfattelsen af jernbaner, stationer og jernbanen i bredeste forstand som kulturfænomen, som en del heraf jernbanernes rolle i sprog, litteratur, medier og kunst
  • Jernbanernes teknologihistorie med brug af moderne, problemorienterede tilgange og med fokus på rullende materiel
  • Jernbaner i et infrastrukturelt, samfundsøkonomisk og trafikpolitisk perspektiv

Forskningsstrategien skal skabe et nyt grundlag for at arbejde med jernbanehistorien og for at benytte museets genstande til at belyse nye spørgsmål. Forskningsstrategien skal desuden skabe grundlag for tværfaglige og tværinstitutionelle samarbejder med andre relevante institutioner i ind- og udland. Danmarks Jernbanemuseums nye tidsskrift Jernbanehistorie har en bred tilgang til jernbanernes kulturhistorie og afspejler museets tilgang til emnet og til forskning på området.