Indkøbskurv

0 vare(r) - 0,00 DKK
Din indkøbskurv er tom!

Gennemgang af museets samling af rullende materiel

Danmarks Jernbanemuseum har gennemgået sin samling af rullende materiel gennem de seneste år.

Resultatet er følgende: 

Bevaret ved Danmarks Jernbanemuseum:   209 enheder
Museumsgenstande:   157 enheder  
Rekvisitter (veterantog til kørsel):   52 enheder  
     
Udskilt til andre:   70 enheder
Udskilt til andre 2017:   47 enheder
Supplerende udskillelse 2017-2018:    5 enheder  
Udskilt 2013-2016:   18 enheder 
     
Kasseret/skrottet: *   65 enheder 
Kasseret pga. manglende aftagere 2017:   31 enheder
Kasseret 2013-2016:   34 enheder

* Hovedparten af det kasserede var i meget dårlig stand eller ingen ønskede at aftage

 

Gennemgangen er foretaget af flere årsager. For det første var museet i besiddelse af en meget stor samling af rullende materiel (ca. 340 enheder i 2013), som umuliggjorde en forsvarlig bevaring. 

For det andet er det ikke et museums rolle at bevare alt, men at opretholde en repræsentativ samling, som dækker mange forskellige aspekter af historien.

Museet har gennemgået og vurderet samlingen og har hørt eksperter indenfor lokomotiver og vogne i forhold til vores vurderinger. Den endelige beslutning om bevaring eller udskillelse har været museets.

Vurderingen af materiellet er foretaget på baggrund af overordnede museale, historiske og bevaringsmæssige hensyn. Der er tale om en faglig vurdering og ikke en vurdering af, hvorvidt der er lagt mange frivilligtimer i at restaurere en enhed. Museer er drevet for offentlige midler, og der skal således tages generelle hensyn.

Alle enheder, som museet har valgt at udskille, er tilbudt mulige aftagere, herunder landets mange veterantogsklubber, der har haft otte måneders betænkningstid.

Danmarks Jernbanemuseum har således strakt sig langt, idet en strengt tolket kassationspolitik kunne have betydet, at vi kun udskilte til tidligere ejere eller relevante museer og ellers destruerede materiellet.

Museets mål har været at sikre så mange enheder som muligt et liv efter museet, og der er derfor stillet krav til aftagere om realistiske projekter med hensyn til økonomi og tidsplaner.

Danmarks Jernbanemuseum udskiller ikke som udgangspunkt til skrot, men da det kræver store ressourcer at restaurere og vedligeholde, vil det være urealistisk, at alle enheder får et efterliv, og enkelte enheder vil ende som skrot.

Danmarks Jernbanemuseum har efter gennemgangen af museets materiel bevaret 157 enheder som museumsgenstande, herunder 26 damplokomotiver. Kun ganske få lokomotiver er udskilt.

Samtidig har museet en samling enheder (52 i alt), der skal anvendes til veterantogskørsel. Det betyder, at enkelte damplokomotiver, der i forvejen var dubletter i samlingen, tjener som reservedele til andre kørende enheder.

Danmarks Jernbanemuseum har således stadig en betragtelig samling af rullende materiel – en samling, der stiller betydeligt større krav til opbevaring og restaurering end genstande på de fleste museer – alene på grund af genstandenes størrelse.

Gennemgangen og den deraf følgende udskillelse af enheder er godkendt af museets direktør og bestyrelse.

I næste udgave af årsskriftet Jernbanehistorie, der udkommer ultimo januar, vil man kunne læse mere detaljeret om museets overvejelser og se den samlede materielliste.

Den samlede materielliste kan ses her