Indkøbskurv

0 vare(r) - 0,00 DKK
Din indkøbskurv er tom!

Videncenter

Danmarks Jernbanemuseum er ikke blot et nationalt museum for jernbanernes historie. Det er også et Videncenter for den danske jernbanehistorie og råder over den formentlig største samling af dansk og udenlandsk jernbanehistorisk litteratur i Danmark foruden et arkiv og en meget stor fotosamling. Samlingen udvides løbende med nye og antikvariske bøger og tidsskrifter, og vi modtager gerne donationer.

Videncentret er åbent for alle 

Onsdage kl. 10-13
Torsdage kl. 13-16
Den første lørdag i måneden kl. 11-15

BEMÆRK: kun efter forudgående aftale på mail: info@jernbanemuseet.dk eller på telefon 6613 6630.

Videncentret kort fortalt

I Videncentret er det muligt at studere langt den største del af museets samling af trykt litteratur og tidsskrifter samt såkaldte småtryk i form af driftsberetninger, køreplaner, betænkninger og rapporter – 250 hyldemeter i alt. Dele af vores samling er af pladshensyn opbevaret i et lukket håndbibliotek. Det drejer sig f.eks. om udenlandske køreplaner samt tidsskrifter med bredere sigte, f.eks. Arkitekten, Illustreret Tidende og Teknisk Forenings Tidsskrift. Spørg derfor altid, hvis der er noget, du savner. Har vi det, henter vi det gerne

I Videncentrets største lokale  er der opstillet trykt litteratur fra hele verden, herunder selvfølgelig Danmark. Materialet er opstillet efter geografi (Verden, Norden etc.) og herunder i alfabetisk orden efter landenavne. Ved "skranken" befinder sig danske kommissionsbetænkninger, jernbanelove og rapporter af forskellige slags – anbragt i kronologisk orden, samt internationale jernbaneleksika. I lokalet til venstre for indgangen er tidsskriftsamlingen placeret – i alfabetisk rækkefølge, opdelt i danske og udenlandske. I mellemgangen er anbragt tjeneste- og publikumskøreplaner, særtogsplaner samt personalefortegnelser, ordresamlinger og meddelelser fra generaldirektoratet.

Der er endnu ikke mulighed for at søge på bogtitler eller på emner i registre, som det kendes fra andre biblioteker, så det er desværre ikke muligt hjemmefra at orientere sig nærmere om indholdet i Videncentret. Men vi guider gerne hver enkelt gæst – også mht. hvordan man bedst søger oplysninger om forskellige emner og om, hvad der kan findes f.eks. på Rigsarkivet og Det kongelige Bibliotek.

Arkivalier

Jernbanemuseets samlinger rummer også tegninger af bygninger samt lokomotiver og vogne, og i det omfang materialet er scannet, er det muligt at få det at se i Videncentret. Ikke-scannet materiale kan findes frem efter forudgående aftale.

Danmarks Jernbanemuseum indsamler i almindelighed ikke arkivalier. Det er Rigsarkivet, der er arkivmyndighed for DSB, og derfor skal arkivsager vedr. DSB søges i Rigsarkivet, via søgemaskinen ’Daisy’ på www.sa.dk. Privatbanernes arkiver befinder sig dels i Rigsarkivet og dels andre steder. Oversigt findes i publikationen Steen Ousager, Tog og historie, Jernbanearkiver og deres brug, Arkivernes Informationsserie, 1996.

I tidens løb er der tilflydt museet en del arkivmateriale, som er indsamlet af private og afleveret til Danmarks Jernbanemuseum. Dette er ordnet efter strækninger og privatbaner. Af materiale vedr. privatbaner skal især fremhæves driftsberetninger, som er tilgængelige i Videncentret. Udklipsamlinger om privatbaner er forblevet i museets arkiv og kan hentes frem efter aftale.

I forbindelse med personalehistoriske undersøgelser m.m. er det muligt at søge adgang til DSB-personalesager i Rigsarkivet, fortrinsvis vedr. perioden 1880 frem til 1931 men også nyere. Lønnings- og pensionssager samme sted rummer også mange oplysninger af relevans for slægtsforskere. I Videncentret findes trykte fortegnelser over DSB’s personale, de såkaldte personalehåndbøger – også en god kilde til personalhistorie.

Kontakt os gerne
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har jernbanehistoriske spørgsmål. Vi forsøger at svare inden for 14 dage og guider gerne videre til bøger og tidsskrifter, som kan benyttes i museets Videncenter. Nogle spørgsmål kræver egentlige kildestudier. I disse tilfælde kan vi henvise til, hvor du kan søge svaret. Gode oversigtsværker er f.eks. det nyeste værk om danske jernbaner På sporet 1847-1997, udgivet af Danmarks Jernbanemuseum i 1997 (i 3 bind). DSB's 100 års jubilæumsskrift: De danske Statsbaner 1847-1947, 1947 er stadig et nyttigt opslagsværk

Praktiske forhold

Videncentret befinder sig på museets område, men uden for selve udstillingsområdet. Gå ud ad døren mellem spor 6 og 7, gå udenfor og find Videncentret til højre for udgangsdøren.

Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt at medbringe mad og drikkevarer på læsesalen, og egne bøger, tasker m.m. skal anbringes i garderobebokse. Der kan således kun medbringes skriveredskab, lidt papir samt kamera – og der er fire studieborde, hvor man kan sidde uforstyrret med sit materiale, og to mere behagelige stole, hvor man kan slå sig ned med de nyeste numre af de tidsskrifter, som museet abonnerer på.