Gå til indhold

Strategi

Danmarks Jernbanemuseum arbejder for at udbrede kendskabet til de danske jernbaners kulturhistorie og jernbanens betydning for Danmark.

Danmarks Jernbanemuseum er et tilbud til alle med interesse for jernbaner, kulturhistorie og samfundsforhold, historisk, aktuelt og i fremtiden. Med lege- og læringsområder, med foredrag, udstillinger, veterantogkørsel, en stor genstandssamling og et Videncenter for jernbanehistorie er der nok at opleve, at se på, høre om og arbejde med for både børn og voksne, for jernbaneentusiasten, for forskeren og den kulturhistorisk interesserede.

Formålet er at drive museumsvirksomhed for jernbanernes historie i Danmark, og hertil regnes også færge- og rutebildrift.

Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling belyse tilstande og forandring inden for jernbanernes kulturhistorie i Danmark og virke for sikringen af Danmarks jernbanehistoriske kulturarv.

Museet skal ved aktivt formidlingsarbejde gøre samlinger og viden tilgængelig for alle befolkningsgrupper.

Samarbejder

Museet samarbejder med andre danske og udenlandske museer inden for samme område, med jernbaneklubber i Danmark og med den trafikhistoriske forskning ved de højere læreanstalter.

Se museets samarbejder.

Årsberetning

Du kan læse museets årsberetninger fra

2016

2018

2019

Vision 2020

  • Solidt funderet og veldrevet museum, der lever op til museumslovens krav
  • Repræsentativ og velregistreret samling
  • Væsentlig forøgelse af besøgstallet i forhold til 2014-tallet
  • Kvalitetstilbud til alle befolkningsgrupper – i og uden for museet

Du kan læse nærmere i:

Strategi 2015-2020

Handlingsplan 2015-2020

Opdatering fra 2017 til Handlingsplan 2015-2020. Godkendt på bestyrelsesmøde 30. oktober 2017.