Gå til indhold

Kvit eller Dobbelt

Gæt med på de syv spørgsmål om DSB's damplokomotiver 1900-1950

Den danske tv-quiz ”Kvit eller Dobbelt” var populær i midt-1980'ere og 1990'erne. Først med Otto Leisner og senere med Per Wiking som vært. Almindelige danskere med stor viden om et bestemt emne kunne vinde op til 64.000 kr. ved at svare rigtigt.

Lørdag den 7. april 1990 var et af emnerne "DSB's damplokomotiver 1900-1950" med den 16-årige Michael Neergaard fra Hellerup som deltager. Michael svarede korrekt på alle 7 spørgsmål og vandt 64.000 kr.

Over den kommende tid præsenterer vi de 7 spørgsmål på Facebook, så vores brugere kan gætte med. Blandt de korrekte svar trækker vi lod om fine præmier fra museet. Spørgsmål og svar er udarbejdet af daværende museumsinspektør ved Danmarks Jernbanemuseum W.E. Dancker-Jensen.

Her på siden kan I se spørgsmålene, og når svarfristen er udløbet på Facebook, kommer det korrekte svar samt vinderen af de forskellige præmier også på siden.

Læs mere om konkurrencens betingelser

Spørgsmål 1 DJM02 00000628

Spørgsmål nr. 1

Spørgsmål nr. 1

Da Kystbanen blev åbnet til Helsingør i 1897, blev der brug for flere lokomotiver til fremførelse af de mange persontog Derfor blev der anskaffet et antal tenderlokomotiver, type 1-B-1, bygget efter tegninger udført i DSB's maskinafdeling ved direktør O.F.A. Busse. Maskinerne var et typisk Busse-produkt i en nydelig og enkel konstruktion, man kan kunne bruge ordene "en smuk maskine".

A) Hvilket litra har dette lokomotiv?
B) Og hvilket år blev det sidste leveret?

Skriv dine svar som en samlet kommentar til opslaget på Facebook senest 24. april kl. 12.00. Præmien til den heldige vinder er: En nøglering med stationsnavn efter eget valg og et års medlemskab af Museumsklubben.

Det korrekte svar på spørgsmål nr. 1 er

A) Litra O

B) 1901

 

Tillykke til Frode Jakobsen. En nøglering og et års medlemskab af Museumsklubben er på vej. 

Spørgsmål 2 DJM02 00000685

Spørgsmål nr. 2

Spørgsmål nr. 2

D-maskinerne var i mange år de største godstogslokomotiver ved DSB. Efterhånden blev der behov for større maskiner til godstogene på hovedlinjerne i Jylland, - og DSB anskaffede derfor i 1923 to store firekoblede damplokomotiver fra udlandet.

A) Hvad hed lokomotivfabrikken?
B) Hvor mange cylindre havde lokomotiverne?
C) Og hvilket litra og nummer fik de?

Skriv dine svar som en samlet kommentar på Facebook til opslaget senest 27. april kl. 12. Præmie til den heldige vinder: Et praktisk indkøbsnet med MY 1101 som motiv + 1 medlemskab af Museumsklubben.

Det korrekte svar på spørgsmål nr. 2 er

A) Fabrikken hed "Borsig" (Berlin)
B) 3 cylindre (højtryk)
C) Litra H Numrene 799 og 800

 

Tillykke til Michael Olsen. Et indkøbsnet med MY 1101 som motiv og et års medlemskab af Museumsklubben er på vej. 

Spørgsmål 3 DJM02 00002083

Spørgsmål nr. 3

Spørgsmål nr. 3

I 1918 og 1919 anskaffede DSB 8 stk. trekoblede ranger-lokomotiver af en ny type, men med samme hovedlitra som de øvrige ranger-lokomotiver med samme litra.

A) Hvilket litra fik de helt nøjagtigt, men ikke påmalet?
B) Hvad blev de altid kaldt mellem lokomotivmænd?
C) Disse rangerlokomotiver blev også taget i anvendelse som toglokomotiver efter 1920. I hvilken landsdel?

Skriv dine svar som en samlet kommentar på Facebook til opslaget senest 1. maj kl. 12.00. Præmien til den heldige vinder er: Et af museets fine krus med motiver fra samlingen + 1 medlemskab af Museumsklubben.

Det korrekte svar på spørgsmål nr. 3 er:

A) Litra F III (III blev ikke påmalet, kun F)
B) De blev altid kaldt "de høje F'er" (Bygget hos Winterthur)
C) Sønderjylland

 

Tillykke til Kim Walther. Et af museets krus med motiver fra samlingen og et års medlemskab af Museumsklubben er på vej.

 

Spørgsmål 4 DJM01 00002633

Spørgsmål nr. 4

Spørgsmål nr. 4

Da Tyskland kapitulerede i maj 1945 og besættelsen af Danmark hermed ophørte, var der i landet en del efterladte tyske lokomotiver. DSB overtog bl.a. 3 stk. type 38 og én type 57 - (med sprængte hjul).


A) Hvad blev der af de tre 38'ere?
B) Hvilke litra og numre fik de?
C) Og ca. hvornår?
D) Hvad blev der brugt fra 57'eren?

Skriv dine svar som en samlet kommentar på Facebook til opslaget senest 4. maj kl. 12.00. Præmien til den heldige vinder er: Et USB-stik som IC-3 eller S-tog + 1 medlemskab af Museumsklubben.

 

Det korrekte svar på spørgsmål nr. 4 er:

A) De tre lokomotiver type 38 blev repareret i centralværkstedet i København og blev sat i drift
B) Som litra T 297, 298 og 299
C) 1948-49
D) Kedlen fra 57'eren blev anvendt i T 298

Tillykke til Ann-Sofie Rasmussen. Et USB-stik som IC-3 eller S-tog og et medlemskab af Museumsklubben er på vej.

 

Spørgsmål 5 DJM02 00000672

Spørgsmål nr. 5

Spørgsmål nr. 5

Efter år 1900 blev der under direktør Busses ledelse konstrueret et nyt godstogslokomotiv. Det var et 2-cylindret, trekoblet højtrykslokomotiv med en enkeltakslet forløber, - altså en 1-C-0-maskine. Maskinen fik litra D. Disse først leverede D-maskiner blev senere ombygget.

A) Vi vil gerne vide, hvilke lokomotivnumre, de først leverede D-maskiner fik?
B) Og bede dig nævne mindst fire af hovedpunkterne i den senere ombygning.
C) Der blev også senere bygget flere D-maskiner i USA. Hvad hed fabrikken derovre?

Skriv dine svar som en samlet kommentar på Facebook til opslaget senest 8. maj kl. 12.00. Præmien til den heldige vinder er: En Aage Rasmussen-plakat DSB Damplokomotivet som motiv + 1 medlemskab af Museumsklubben.

Det korrekte svar på spørgsmål nr. 5 er:

A) D.numrene 801-841
B) Maskinerne fik større fyrkasse, ændret røgkammer, kedlen hævet, rammen forlænget, større førerhus, flad (-plan)gliderne lejlighedsvis udskiftet med rundglidere. Førerpladsen blev ved samme lejlighed mere praktisk indrettet.
(Ombygningen foregik i årene 1925-1941, og var ledet af maskiningeniør V. Voldmester, maskinafdelingen)
C) "Baldwin"

Tillykke til Chrestian Bronér. En Aage Rasmussen-plakat med DSB Damplokomotivet som motiv  og et medlemskab af Museumsklubben er på vej. 

Spørgsmål 6 DJM02 00000689

Spørgsmål nr. 6

Spørgsmål nr. 6

Fotoet ovenfor er et litra S-lokomotiv. S nr. 721 og 722 er de første S-maskiner. Disse to første blev bygget et andet sted end de følgende S-maskiner. Endvidere kan det nævnes, at røg og damp fra skorstenen generede udsynet fra førerhuset.

A) Vi vil gerne vide, hvor og hvilket år 721 og 722 blev bygget?
B) Ligeledes hvor og hvornår de følgende blev bygget?
C) Endvidere, hvordan man afhjalp damp- og røggenen?

Skriv dine svar på Facebook som en samlet kommentar til opslaget senest 15. maj kl. 12.00. Præmien til den heldige vinder er: Bogen ”Gennem Danmark med Dancker” + 1 medlemskab af Museumsklubben.

Det korrekte svar på spørgsmål nr. 6 er:

A) S 721 og 722 blev bygget hos Borsig i Berlin i 1924.
B) De næste S-maskiner (resten) blev bygget hos A/S Frichs i Aarhus i 1927 og 1928 (og fik nrn. 723-740).
C) Røgplagen blev afhjulpet ved at anbringe store røgskærme ud for skorstenen. Disse skærme tvang røg og damp i vejret og væk fra førerhusvinduerne (1935-39).

 

Tillykke til Jesper Jørgensen. Bogen "Gennem Danmark med Dancker” og et års medlemskab af Museumsklubben er på vej.

Spørgsmål 7 DJM02 00000709

Spørgsmål nr. 7

Spørgsmål nr. 7

Omkring 1905 blev der i DSB's maskinafdeling udarbejdet konstruktionstegninger til et il- og eksprestogslokomotiv. Det var et - efter danske forhold - meget stort lokomotiv, en 2-B-1-maskine, - en såkaldt "Atlantic"-type. Og det blev regnet for et af Europas smukkeste lokomotiver, - virkelig en af damptidens fyrster.

A) Vi vil gerne vide, hvilket litra maskinen fik?
B) Og hvem der var chefkonstruktør?
C) Hvor mange cylindre har lokomotivet?
D) Og efter hvilket princip arbejder maskinen? (Forklar i hovedtræk dampens vej gennem cylindrene og videre)
E) Og endelig vil vi gerne vide, hvor mange trækkende hjulsæt maskinen har?

Skriv dine svar på Facebook som en samlet kommentar til opslaget senest 18. maj kl. 12.00. Præmien til den heldige vinder er: Et gavekort til brug i museets butik til en værdi á 400 kr. + 1 medlemskab af Museumsklubben.

Det korrekte svar på spørgsmål nr. 7 er:

A) Lokomotiv Litra P
B) Konstrueret af Direktør for Maskinafdelingen O.F.A. Busse (Direktør til 1910)
C) Fire cylindre. To højtryks- og to lavtrykscylindre
D) P-maskinen er et 4-cylindret høj- og lavtrykslokomotiv (kompoundlokomotiv) - og virker som følger: Fra kedlen strømmer dampen gennem gliderne til de indvendige højtrykscylindre og arbejder der, føres så videre og arbejder i de udvendige og større lavtrykscylindre. Til slut strømmer spildedampen gennem udgangsrør og skorsten til det fri (og frembringer herved træk i fyret, så kedlen kan frembringe den fornødne damp).
E) To trækkende hjulsæt

Tillykke til Henrik Hansen. Et gavekort på 400 kr. og et medlemskab af Museumsklubben er på vej.