Gå til indhold
Tilbage

Bøger

Med toget til Glyngøre og Nykøbing Mors

365,00 kr

Produktoplysninger

Forfatter Mogens Duus
Forlag Bane Bøger
Udgivelsesår 2009
Indhold 192
ISBN 978-87-91434-211

Jernbanen mellem Skive og Glyngøre blev indviet den 14. maj 1884 - altså for 125 år siden. Ved persontrafikkens ophør i 1971 var trafikministeren bemyndiget til at nedsætte banen til ""godsbane"" og senere helt at nedlægge den. Godskørslen blev pr. cirkulære ""midlertidigt indstillet"" i 1979, og i 1985-87 blev sporet erstattet af en sti. Selv om man aflyste cirkulæret, glemte trafikministeren at træffe beslutning om den endelige nedlæggelse, og den nuværende ""Salling Natursti"" er derfor juridisk set stadig en jernbane...!

Hele historien tog sin begyndelse i de kolde vinterdage ved årsskiftet 1871-72, hvor løjtnant Harboe drog fra Aalborg for at møde indenrigsministeren i København. Han fremsatte en plan om en jernbane mellem Skive og Thisted, men der skulle gå mange år med forhandlinger både i Danmark og i England, inden en bane kunne åbnes i 1884.

Sallingbanen blev en stor succes gennem de første 40 år. I 1920'erne blev landevejstrafikken imidlertid en konkurrent, og fra 1933 gjorde tankerne om en fast forbindelse over Sallingsund det svært for banen. Der taltes om nedlæggelse i en ikke alt for fjern fremtid. Der kom dog til at gå 45 år, inden broen stod færdig, men allerede i 1971 var banens persontrafik ophørt, og året før broens indvielse var godstransporten og færgeforbindelsen mellem Glyngøre og Nykøbing indstillet.

Bogen fortæller om Sallingbanen, om statsbanernes færgeoverfart og om den aldrig fuldførte forlængelse tværs over Mors. Den fyldestgørende beretning er baseret på mange års arkivstudier.