Gå til indhold
Tilbage

Bøger

Under Vingehjulet DSB 1930 - 1939

180,00 kr

Produktoplysninger

Forfatter Torben Andersen
Forlag Lokomotivet
Udgivelsesår 1993
Indhold 74
ISBN 87-984221-1-1

Billeder! Billeder! Atter går vi tilbage i jernbanehistorien og ser lidt på livet, som det tog sig ud hos DSB i mellemkrigsårene. Der skete mange ting, også jernbanemæssigt: Danmarks hidtil største broer blev bygget, og bandt dermed flere landsdele sammen. Færger blev udrangeret, og nye bygget. Det var også tiåret, hvor DSB for alvor gik over til motordrift, og tog de navnekyndige lyntog i brug, ligesom man startede op med elektrificeringeb af de københavnske nærbaner. Nyt Personmateriel af stål fandt vej til DSB's spor, og gamle kupevogne indgik til ombygning på centralværkstederne. De nye banegårde i Århus og Fredericia kunne tages i brug med helt nye sikringsanlæg, og helt mod vest åbnede den nye Oddesundbro.

Det er naturligvis altsammen emner, man genfinder i bogen, og de ældre generationer vil nikke genkendende til en del af bogens motiver, fordi de i sin tid dannede grundlag for RICHs albummets jernbanemotiver i >>Ud i Vort Skønne Land<< fra 1935.

Emnerne er beskrevet kronologisk men causerende tekst, der sammen med billedet fortæller om hverdagen ved banerne, både for personalet og de rejsende.....