Gå til indhold

Om Danmarks Jernbanemuseum

Danmarks Jernbanemuseum arbejder for at udbrede kendskabet til de danske jernbaners kulturhistorie og jernbanens betydning for Danmark.

Danmarks Jernbanemuseum er et tilbud til alle med interesse for jernbaner, kulturhistorie og samfundsforhold, historisk, aktuelt og i fremtiden. Med lege- og læringsområder, med foredrag, udstillinger, veterantogkørsel, en stor genstandssamling og et Videncenter for jernbanehistorie er der nok at opleve, at se på, høre om og arbejde med for både børn og voksne, for jernbaneentusiasten, for forskeren og den kulturhistorisk interesserede.

Formålet er at drive museumsvirksomhed for jernbanernes historie i Danmark, og hertil regnes også færge- og rutebildrift.

Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling belyse tilstande og forandring inden for jernbanernes kulturhistorie i Danmark og virke for sikringen af Danmarks jernbanehistoriske kulturarv.

Museet skal ved aktivt formidlingsarbejde gøre samlinger og viden tilgængelig for alle befolkningsgrupper.

Bestyrelsen

Danmarks Jernbanemuseum ejes af den erhvervsdrivende fond Fonden Danmarks Jernbanemuseum, CVR-nr. 38358960.

Fonden ledes af en bestyrelse, der pr. 1. juni 2022 består af:

 • Mette Rosholm (formand)
 • Randi Skogstad, direktør for infrastrukturdivisionen, Banedanmark (næstformand)
 • Lene Floris, kulturrådgiver
 • Kaj Juul-Pedersen, direktør
 • Martin Rheinheimer, institutleder, professor, Syddansk Universitet, SDU
 • Anna Vinding, kommunikationskonsulent
 • Ernst Kier, bestyrelsesmedlem 

Museet ledes af museumsdirektør Steen Ousager.

Til driften modtager Fonden Danmarks Jernbanemuseum tilskud fra DSB og Banedanmark.

Vedtægter for Fonden Danmarks Jernbanemuseum.

Organisation

Danmarks Jernbanemuseum råder over ca. 20 årsværk, heraf 17 fastansatte og et antal studerende.

Den daglige ledelse består ud over museumsdirektøren af formidlingschef Anna Back Larsen, Formidling & Læring, samt Vicedirektør og forsknings- og samlingschef René Schrøder Christensen, Viden & Samlinger.

Organisationsdiagram pr. 1. juni 2022. 

Årsberetning

Du kan læse museets årsberetninger fra

2021

2020

2019

2018

2016

Vision og strategi 

 • Solidt funderet og veldrevet museum, der lever op til museumslovens krav
 • Repræsentativ og velregistreret samling
 • Væsentlig forøgelse af besøgstallet i forhold til 2014-tallet
 • Kvalitetstilbud til alle befolkningsgrupper – i og uden for museet

Du kan læse nærmere i:

Strategi 2015-2020

Handlingsplan 2015-2020

Opdatering fra 2017 til Handlingsplan 2015-2020. Godkendt på bestyrelsesmøde 30. oktober 2017.

Samarbejde 

Danmarks Jernbanemuseum vil være en aktiv og attraktiv samarbejdspartner for museer og relevante institutioner i indland og udland.

Museet er med i en række netværk og samarbejder i den danske museumsverden og i udlandet, ikke mindst i et tæt samarbejde med de nordiske jernbanemuseer.

Danmarks Jernbanemuseum samarbejder desuden med de mange jernbaneforeninger og -klubber i Danmark og med jernbaneselskaber, der opererer i Danmark. Museet samarbejder desuden med Slots- og Kulturstyrelsen og Odense Kommune på relevante områder.

Danmarks Jernbanemuseum er medlem af eller deltager i følgende:

 • Center for Maritim og Erhvervshistorie, Syddansk Universitet
 • DVF – Danske Veterantogs Fællesrepræsentation
 • FEDECRAIL
 • Foreningen af specialmuseer
 • Fynske Attraktioner
 • IATM - International Association for Transport Museums
 • ICOM – International Committee of Museums
 • IntrFace
 • Kulturministeriets PURE-konsortium
 • Museumsformidlere i Danmark
 • ODM – Organisationen Danske Museer
 • T2M
 • UCL
 • VOYAGER - Fra grundskole til erhvervsvalg