Gå til indhold

Om Danmarks Jernbanemuseum

Danmarks Jernbanemuseum arbejder for at udbrede kendskabet til de danske jernbaners kulturhistorie og jernbanens betydning for Danmark.

Danmarks Jernbanemuseum er et tilbud til alle med interesse for jernbaner, kulturhistorie og samfundsforhold, historisk, aktuelt og i fremtiden. Med lege- og læringsområder, med foredrag, udstillinger, veterantogkørsel, en stor genstandssamling og et Videncenter for jernbanehistorie er der nok at opleve, at se på, høre om og arbejde med for både børn og voksne, for jernbaneentusiasten, for forskeren og den kulturhistorisk interesserede.

Formålet er at drive museumsvirksomhed for jernbanernes historie i Danmark, og hertil regnes også færge- og rutebildrift.

Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling belyse tilstande og forandring inden for jernbanernes kulturhistorie i Danmark og virke for sikringen af Danmarks jernbanehistoriske kulturarv.

Museet skal ved aktivt formidlingsarbejde gøre samlinger og viden tilgængelig for alle befolkningsgrupper.

Bestyrelsen

Danmarks Jernbanemuseum ejes af den erhvervsdrivende fond Fonden Danmarks Jernbanemuseum, CVR-nr. 38358960.

Fonden ledes af en bestyrelse, der pr. 1. juni 2022 består af:

 • Mette Rosholm (formand)
 • Randi Skogstad, direktør for infrastrukturdivisionen, Banedanmark (næstformand)
 • Lene Floris, kulturrådgiver
 • Kaj Juul-Pedersen, direktør
 • Martin Rheinheimer, institutleder, professor, Syddansk Universitet, SDU
 • Anna Vinding, kommunikationskonsulent
 • Ernst Kier, bestyrelsesmedlem 

Museet ledes af museumsdirektør Steen Ousager.

Til driften modtager Fonden Danmarks Jernbanemuseum tilskud fra DSB og Banedanmark.

Vedtægter for Fonden Danmarks Jernbanemuseum.

Organisation

Danmarks Jernbanemuseum råder over ca. 20 årsværk, heraf 17 fastansatte og et antal studerende.

Den daglige ledelse består ud over museumsdirektøren af vicedirektør og forsknings- og samlingschef René Schrøder Christensen, Viden & Samlinger, formidlingschef Anna Back Larsen, Formidling & Læring, samt økonomi- og regnskabschef Christina Dupont Rasmussen.

Organisationsdiagram pr. 1. marts 2023

Årsberetning

Du kan læse museets årsberetninger fra

2022

2021

2020

2019

2018

Vision og strategi 

Vision 2035

 • Vi er et af landets førende kulturhistoriske specialmuseer og har fået en placering i Top 50 på den nationale attraktionsliste

 • Vi har opnået et langsigtet og bredere økonomisk fundament for en forstærket indsats i samarbejde med eksterne partnere

 • Vores formidling er i særklasse med Danmarks Jernbanemuseum V. 2.0, og i Marslev er faciliteter til bevaring og vedligehold færdigbygget

Samarbejde 

Danmarks Jernbanemuseum vil være en aktiv og attraktiv samarbejdspartner for museer og relevante institutioner i indland og udland.

Museet er med i en række netværk og samarbejder i den danske museumsverden og i udlandet, ikke mindst i et tæt samarbejde med de nordiske jernbanemuseer.

Danmarks Jernbanemuseum samarbejder desuden med de mange jernbaneforeninger og -klubber i Danmark og med jernbaneselskaber, der opererer i Danmark. Museet samarbejder desuden med Slots- og Kulturstyrelsen og Odense Kommune på relevante områder.

Danmarks Jernbanemuseum er medlem af eller deltager i følgende:

 • Center for Maritim og Erhvervshistorie, Syddansk Universitet
 • De Fynske Attraktioner
 • DVF – Danske Veterantogs Fællesrepræsentation
 • FEDECRAIL
 • Foreningen af specialmuseer
 • IATM - International Association for Transport Museums
 • ICOM – International Committee of Museums
 • IntrFace
 • Kulturministeriets PURE-konsortium
 • Museumsformidlere i Danmark
 • ODM – Organisationen Danske Museer
 • T2M
 • UCL
 • VOYAGER - Fra grundskole til erhvervsvalg

Specifikationer til Årsrapport