Gå til indhold

Historie

Danmarks Jernbanemuseum er mere end 100 år gammelt. Fra 1975 fik museet en blivende plads i Odense. Det er nu en af de største fynske attraktioner.

Historien om Danmarks Jernbanemuseum rækker tilbage til 1900-tallets begyndelse. I 1904 tog jernbanemanden A.L. Ohmeyer således initiativ til en omfattende indsamling af billeder, fotografier, bøger og mindre genstande. I 1915 opstillede Ohmeyer den første offentligt tilgængelige jernbanehistoriske udstilling i Industriforeningen i København.

Fra finansåret 1918/19 blev en lille udgiftspost til et jernbanemuseum optaget på finansloven under statsbanernes bevilling. Danmarks Jernbanemuseum har derfor ikke et præcist grundlæggelsesår.

Første udstilling

Den første større udstilling fandt sted i et tidligere ilgodspakhus på Københavns Hovedbanegård i Bernstorffsgade – en udstilling bestående af modeller af færger og skibe, fotografier, modeller af maskindele, spormateriel, telegraf, telefon og signalapparater.

Jernbanemuseet holdt fra 1928 til i DSB’s hovedsæde i Sølvgades Kaserne i København og opbyggede der en udstilling, som gennem 1950-60’erne var låst i sit udtryk bl.a. på grund af de begrænsede pladsforhold.

FW63208

Et kig ind i førerhuset på B 45 fra 1869

Rullende materiel

Museets samling af rullende materiel blev påbegyndt i 1928, da det første damplokomotiv blev overdraget, nemlig B 45, bygget af Stephenson & Son i 1869. Flere lokomotiver kom til før 2. Verdenskrig, og i samme periode begyndte den første indsamling af vogne. I efterkrigstiden og i forlængelse af den påbegyndte udrangering af damplokomotiver har Danmarks Jernbanemuseum indsamlet et omfattende udvalg af rullende materiel, i de sidste par årtier suppleret med diesellokomotiver, motorvogne, togsæt, S-tog og meget andet. Enkelte genstande er køreklare og benyttes til veterantogkørsler, der er en del af formidlingen rundt om i landet.

FW64076

Danmarks Jernbanemuseum råder i dag over 21 spor i rundremisen fra 1954

Museet flytter til Odense

Danmarks Jernbanemuseum åbnede på den nuværende adresse i Odense i 1975 i en rundremise, der var blevet overflødig. I 1988 genåbnede museet efter en større modernisering, bl.a. med det nuværende glasparti mod banegårdspladsen i Odense. I de følgende år overtog museet gradvis hele remisen og omfatter i dag alle bygninger på grunden.

Danmarks Jernbanemuseum har fra 1990 været ledet af professionelle historikere. Museet er i disse år inde i en yderligere professionaliseringsproces, der omfatter opgaver med bevaring, ordning og registrering af samlingerne, opdyrkning af forskning og nye typer af formidling – også uden for museets område. Samtidig er det målet at samle museets genstande, vogne m.m. i et centralt magasin. De er p.t. spredt over hele landet.

Det er museets mål at udbrede jernbanehistorien til brede befolkningsgrupper og at vise, at jernbanerne har haft og har en vigtig samfundsrolle og påvirker alle danskeres dagligdag såvel som det danske landskab.

Det sker med de store, permanente udstillinger i rundremisen og med sikkerhedsudstillingen, der er udviklet og udvidet over flere årtier. I 2017 åbnede særudstillingen Drømmenes Kupé om rejser til udlandet og i 2018 Nye tider! om den første danske jernbane og det første danske lokomotiv ODIN.

FW65634

I museets Videncenter findes litteratur, arkivalier og fotos i relation til jernbanen

Videncenter

Museet vil også gerne styrke forskningen i jernbanehistorien. Det kan man gøre i det såkaldte Videncenter, der åbnede i 2015, og på Jernbanekilder.dk, der i 2018 fik ny brugergrænseflade og et stærkt forøget indhold.

Museet besøges p.t. af omkring 70-80.000 gæster årligt.