Gå til indhold

Samlinger

Danmarks Jernbanemuseum har indsamlet museumsgenstande og opbygget en stor samling af bøger og arkivalier gennem mere end 100 år. Som et af landets gamle museer råder vi derfor over samlinger, der udgør en vigtig del af den danske kulturarv.

Genstandssamling

Museet råder over en stor mængde genstande, som relaterer sig til jernbanehistorien og den tilknyttede færge- og bushistorie. Samlingen består af udstillede genstande og af en meget stor mængde effekter, som er opbevaret på magasin.

Blandt de mindre genstande findes f.eks. malerier, inventar fra stationer, uniformer, værktøj, smørekander, lygter, emaljeskilte, telegrafer og telefoner, rejseudstyr som kufferter og tasker, fagforeningsfaner, modeller af lokomotiver og vogne, bliktog og meget mere.

De største genstande er det rullende materiel – lokomotiver (damp, diesel, el), vogne (gods-, passager- og specialvogne), busser m.m. En del af det rullende materiel er museumsgenstande, mens andet holdes køreklart (rekvisitter). Her ses samlingen af rullende jernbanemateriel. En del af museets genstande er offentliggjort på Museernes Samlinger.

Der er ikke adgang til magasinerne, men efter henvendelse på mail info@jernbanemuseet.dk vil det være muligt at se enkelte genstande. Museet forbeholder sig dog af ressourcemæssige grunde retten til at vurdere, hvilke af den type forespørgsler der imødekommes.

To typer genstande

Samlingerne består af to typer genstande: museumsgenstande og brugsgenstande eller såkaldte rekvisitter.

Museumsgenstande opbevares forsvarligt for eftertiden mens rekvisitter er historiske genstande eller rekonstruktioner, som kan benyttes aktivt i formidlingen.

FW16748

Arkiv

Arkivet rummer skriftligt materiale, tegninger, kort og papirfotos. Dertil kommer en stor samling af magnetmedier: film- og lydoptagelser samt negativer og glasplader, der kræver særlig opbevaring.

Museets bibliotek rummer omkring 300 hyldemeter faglitteratur og opslagsværker, foruden køreplaner og årsberetninger m.m. Se Videncenter.

FW65620

Udskillelse/deaccession

Museet er i disse år i færd med at gennemgå samlingerne. Det betyder, at vi må skille os af med genstande, der findes i flere eksemplarer eller er i for dårlig stand, for at kunne passe bedre på resten. Dette sker i overensstemmelse med ICOMs etiske regler. Gennemgangen af det rullende materiel blev afsluttet i 2017/2018.

Museet arbejder med en bred opfattelse af jernbanehistorien, der også inkluderer jernbanens kulturelle betydning og strækker sig helt op til nutiden.