Gå til indhold
Tilbage

Bøger

Nordvestfyenske Jernbane

299,00 kr

Produktoplysninger

Forfatter Lars Viinholt-Nielsen
Forlag Bane Bøger
Udgivelsesår 2011
Indhold 168
ISBN 978-87-91434-31-0

OMB 1911-1966

Tilfældigheder gjorde, at statsbanen Odense-Middelfart i 1865 fik et sydligt forløb og Odense- Bogense banen kom til at gå i en bue mod nord.  Derved opstod et stort jernbanetomt rum i den velhavende og frugtbare egn mellem Odense, Bogense og Middelfart. Kampen for en bane i dette område var forholdsvis kort – fra 1897 til  1911, men fyldt med sprængstof på grund af interessemodsætninger. Baneanlægget måtte  derfor finansieres lokalt uden den sædvanlige støtte fra staten på halvdelen af anlægsomkostningerne. Dette var naturligvis et handicap i forhold til andre baner, men banen var i mange  år en driftsøkonomisk succes med en betydelig trafik, og dens anlæg gav anledning til en stor  aktivitet på egnen. Indtil udbruddet af 2. Verdenskrig var banen forbilledligt drevet med  hyppig toggang og billige takster, og den gav store fordele for egnens erhvervsliv og befolkning.

Den 2. Verdenskrig og Besættelsen gik hårdt ud over banen. Selv om OMB kun udgjorde 2,5  % af privatbanenettet, fandt 30 % af afsporingerne og 12 % af skinnesprængningerne sted  på den lille bane. Ved et terrorangreb mod et tog – udført af amerikanske flyvere i januar 1945 –  mistede 4 personer livet og mange blev såret.

Banens finansiering ved banklån, stor letsindighed ved opbygning af en pensionskasse, en  særdeles stedmoderlig behandling fra statens side samt en modernisering der løb af sporet  medførte tilsammen, at driftsøkonomien efter 2. Verdenskrig efterhånden blev stærkt forværret.  Da der forestod store investeringer i nyt spor og materiel gav kommunerne op.  Banens sidste år var således præget af afvikling også set i lyset af den hastigt ekspanderende  vejtrafik.

Banens historie fra de første konkrete planer i 1897 til og med likvidationens afslutning i  1971 beskrives detaljeret, ligesom der er større selvstændige afsnit omhandlende strækningsbeskrivelse,  personale, driftsmateriel og postforhold.
Med denne bog foreligger 6. bog i forfatterens serie om de fynske jernbaner.