Gå til indhold
Tilbage

Bøger

Damprangerlokomotiverne

320,00 kr

Produktoplysninger

Forfatter Steffen Dresler
Forlag Tog på Tryk
Udgivelsesår 2009
Indhold 88
ISBN 978-87-992594-2-7

DSB 1892-1970

Forlaget Tog på Tryk udgiver en ny bog i serien om DSB's damplokomotiver, denne gang om et emne, som ikke har været behandlet i én og samme bog, nemlig om DSB's damprangerlokomotiver.

Rangerlokomotiverne har altid stået i skyggen af de store togmaskiner, som trak både de store person- og godstog. Dette til trods er og har rangermaskinernes historie været lige så spændende og mangfoldig som togmaskinernes.

Bogen beskriver den spæde begyndelse med Statsbanernes damprangerlokomotiver i begyndelsen af 1870'erne og frem til dieselrangerlokomotivernes overtagelse i slutningen af 1960'erne.

Ikke alene er de til formålet byggede lokomotiver beskrevet, men også de talrige typer af togmaskiner, som blev ombygget til rangerlokomotiver. Da sidstnævntes rangertjeneste ofte var ganske kort, er hele deres historie medtaget. I alt er 22 litra omtalt i bogen.

Derudover er rangertjenestens udvikling beskrevet i denne 100 årige periode med omtale af signalføring, sikkerhedstjenesten og lokomotivernes arbejde i de såkaldte ""rangerture"" på større eller mindre rangerbanegårde.

Der er mange skemaer om rangermaskinernes anvendelse og de tekniske data. Teksten er illustreret med tidstypiske billeder i det muliges omfang. Bogen er blevet til ved hjælp af Danmarks Jernbanemuseums arkiver og tidligere DSB ansattes optegnelser og notater.