Gå til indhold
Tilbage

Bøger

DSB Litra D

429,00 kr

Produktoplysninger

Forfatter Steffen Dresler
Forlag Tog på Tryk
Udgivelsesår 2017
Indhold 62
ISBN 978-87-999181-1-9

Denne udgivelse er nok den mest gennemgribende beskrivelse af De Danske Statsbaners damplokomotiv litra D, der blev anvendt fra 1902 og næsten over 65 år frem. Det var oprindeligt konstrueret som godsmaskine for ”svære baner” og var derfor næsten enerådende hér som godslokomotiv, frem til tiden efter den 1. verdenskrig. Litra D blev anvendt over hele landet fra syd til nord og fra øst til vest og kørte med få undtagelser, på alle statsbanernes hoved- og sidebaner.

Selvom konstrueret som godstogslokomotiv, blev det senere anvendt som trækkraft for næsten alle de forskellige togarter tjenestekøreplanen kunne indeholde, bortset fra de største og hurtigste tog i person- og godstrafikken. I sandhed statsbanernes standard lokomotiv.

Der er mange tegninger og tabeller, samt et varieret billedudvalg til ikke mindst at tydeliggøre, at der fandtes hele fem undertyper af litra D.