Gå til indhold
Tilbage

Bøger

På tværs med toget fra Tinglev til Tønder

189,00 kr

Produktoplysninger

Forfatter Steen Thunberg, Flemming Wraae
Udgivelsesår 2004
Indhold 112
ISBN 87-985561-2-6

I 1867 blev den sønderjyske tværbane fra Tinglev til Tønder indviet som en sidebane til den østjyske længdebane fra Flensborg til den nye grænse ved Vamdrup. Oprindelig var det et dansk projekt, men da preusserne vandt krigen i 1864, og grænsen blev flyttet op til Kongeåen, overtog Tyskland det sønderjyske område og dermed også banebyggeriet. Man valgte at fuldføre det allerede planlagte byggeri, hvorved Tønder via Tinglev blev sat i forbindelse med den jyske stambane.
I bogen bliver der redegjort for de historiske forudsætninger for banens bygning, herunder de trafikale og handelspolitiske forhold. Anlæggelsen af den vestlige længdebane fra Heide til Hvidding, skabte trafikale ændringer, som fik betydning for Tønder by og oplands udvikling. Ved Genforeningen fik Tønder en ny status som grænsestation og Tinglev som forgreningsstation, og bogen skildrer også forholdene i forbindelse med overdragelsen i 1920.

Forfatterne beskriver udviklingen efter Genforeningen og videre til i dag, herunder de store roetransporter i halvtredserne, forholdene under besættelsen samt persontrafikkens udvikling til nedlæggelsen af denne i 1971.

Bogen er rigt illustreret, med et stort antal hidtil ukendte billeder. Hver station er fyldigt beskrevet med billeder, sporplaner og tegninger. De trafikale forhold er belyst med forskellige køreplaner, maskinløb samt eksempler på det materiel, der blev brugt på banen. Endelig er bogen spækket med lokale beretninger og fortællinger, der er med til at sætte liv på de historiske fakta. Bogen er anden bog i rækken om den sønderjyske tværbane, hvis vestligste del blev behandlet i bogen: "70 år med Højerbanen"