Gå til indhold
Tilbage

Danmarks ældste personvogn er færdigmalet

Kategorier

Nyheder, Museumsklubben

Oprettet

13. juni 2019

Danmarks ældste bevarede personvogn, DJDS C 2, fra 1862 blev restaureret i perioden 2002 til 2016 men er først nu helt færdigmalet. Vognen fremstår i en nuance af ”Chocolate Brown” og med ”red lines” – altså røde stafferinger – netop som det fremgår af ordrebogen, som for et par år siden dukkede op i museets samlinger.

Farvearkæologiske undersøgelser omkring 2005 konstaterede, at der tidligere havde været anvendt en såkaldt dodenkop-farve (rødbrun), uden at kunne komme det nærmere, men da prøven var taget på træbeklædningen, som lå under den udvendige stålbeklædning, var der nok tale om en grundfarve – en form for træbeskyttelse. Dette var grundlaget for den farve, vognen har haft i de sidste par år. For at nå frem til den mest sandsynlige farvenuance, har vi søgt i arkiver og konsulteret kollegaer i nabolande, som har materiel fra samme periode – og sågar sat os ind i chokoladens historie - for at kunne fastlægge nuancerne nøjagtigt.

 

De kendte eksempler på brunt jernbanemateriel er blevet sammenholdt med samtidige månedlige opgørelser af ubrugte farvepigmenter fra vognfabrikken Hvide Mølle i Randers (det senere Scandia), som byggede vognen. Med viden om pigmenter, der var til rådighed på fabrikken, da C2 blev bygget, og med udenlandske eksempler som reference, har vi kunnet nærme os den mest sandsynlige farvesammensætning, som er den, vognen nu har fået.

Påskrifterne har været en udfordring at fastlægge. Vognene havde ikke driftsselskabets forkortelse (DJDS – Det Danske Jernbane-Driftsselskab) påført som senere privatbaner, da der jo dengang ikke var andre jernbaner i området. På senere vogne står påskrifterne øverst oppe, centreret tæt om den midterste dør. På C 2 er der imidlertid et luftjalousi over midterste dør – derfor har vi valgt at påføre C 2 på hver side af døren – af hensyn til symmetrien.

Angivelserne af klasse er påført vognen på baggrund af en politikontrol inden afsendelsen af vognene fra Randers til Fyn i 1865, hvori der blev givet en anmærkning om, at klasseangivelserne ikke var tydelige nok. Sammenholdt med samtidige fotos tolkes det sådan, at der ikke var påført klasseangivelse på alle døre – men kun hver anden. Senere blev der påført klasseanvisning på alle døre.

Skrifttypen er fastlagt fra Otte Busses (Sr.) forslag til standardisering af skrifttyper og ændring af farver (ca. 1880), som dog er noget senere end C 2. En anden kilde har været foto af den senere vogn af samme type, C 55 (fra 1872), både til skrifttype og til stafferingernes placering. På baggrund af omfattende studier fremstår C 2 nu nogenlunde, som da den forlod fabrikken i Randers for 157 år siden.

Det er Lena Andersen fra Malermestrene Børge Haves Eftf I/S., som har udført malerarbejdet og ført penslen med sikker hånd. I sommerferien kan du køre med C 2-vognen, når ODIN kører på museets egen strækning. Første gang er lørdag den 29. juni.

Seneste nyt