Gå til indhold
Tilbage

Plakat med kort levetid

Fra Hellerup Station, 1942

Kategorier

Nyheder, Museumsklubben

Oprettet

27. oktober 2020

For nylig dukkede denne lettere ramponerede biografplakat op i arkivet på Danmarks Jernbanemuseum. Den har hængt på Hellerup Station, og den viser programmet for DSB Kino på Københavns Hovedbanegård fra den 3. til den 9. juli 1942.

Plakaten fik ikke lov til at hænge ugen ud, men blev pillet ned allerede den 8. juli, hvilket fremgår af en lille håndskreven notits i højre side af plakaten. Årsagen var de anti-tyske slogans, som plakaten var oversået med: Christmas Møller leve – Danmark-England-Amerika leve – ned med Tyskland – leve den danske Heer – ned i Møjet med Tysklands Heer – stik Skavenius ned med Kniv den Landsforræder.

Biografplakat, der har hængt på Hellerup Station

Det var hverken første eller sidste gang, at man på stationen i Hellerup var stødt på materiale, der angreb den tyske besættelsesmagt: Igennem en længere periode i 1942-43 blev der næsten dagligt fundet maskinskrevne sedler med opflammende anti-tysk indhold på bænkene og i stationens ventesal.

Sammen med lignende episoder fra bl.a. Husum Station i sommeren 1943 resulterede det i udsendelsen af et DSB-internt cirkulære, der udgik til samtlige sjællandske stationer om dagligt at undersøge stationsbygninger for politiske påskrifter og sørge for at disse blev fjernet omgående.

Men snart dukkede lignende problemer op på Fyn. Både den tyske banegårdsofficer i Odense og en tysk vagtpost på Lillebæltsbroen havde opdaget hetztegninger rettet mod den tyske besættelsesmagt på bl.a. et DSB-lokomotiv, og tyskerne var opsat på at indlede en krigsretssag mod de tre lokomotivmænd, der havde været ombord på lokomotivet.

Generaldirektør Peter Knutzen gik personligt ind i sagen og forhandlede med de tyske Rigsbaners befuldmægtigede i København. Tyskerne frafaldt deres krav om en krigsretssag mod at DSB udsendte et cirkulære til Statsbanernes ansatte om at ”…Personer, som antræffes i Færd med at anbringe Paaskrifter af provokerende Indhold, skal paagribes og overgives det danske Politi til videre Forfølgelse. Meddelelse om hvert enkelt Tilfælde af Paagribelse indsendes gennem Distriktet til Generaldirektoratet”.

Kort tid efter at aftalen mellem Generaldirektoratet og de tyske Rigsbaners befuldmægtigede var i hus, kom det frem, at en anden DSB-ansat var blevet idømt tre års fængsel for ”Forsøg paa at berøve et Tysker hans Sejrsvilje”. Han døde senere i et tysk fængsel. Denne skæbne blev de tre lokomotivmænd sparet for.

Læs mere her: Lars Bjarke Christensen: Peter Knutzen – Jeg frygter ikke Historiens Dom fra 2011.

Seneste nyt