Gå til indhold

Data i DSB

Databehandling er foregået alle steder og til alle tider – men på forskellig vis. På baggrund af museets billedportal, JERNBANEKILDER.DK, gives her en lille oversigt over udviklingen.

DJM02 00000427

I DSB var der et omfattende personale på de forskellige kontorer, der varetog alle sider af administrationen af person- og godstransport. Og der blev ført nøje oversigt over årets resultater. Her ses DSB’s statistiske kontor i København i Reventlowsgade 16 i 1899. Arbejdsredskaberne er papir, blæk og pen, og der arbejdes stående ved skrivepulte.

DJM02 00000583

DSB’s 4. Banekreds' kontorpersonale i Struer i 1911. Nu sidder personalet ved skriveborde, og det nye arbejdsredskab, en skrivemaskine, er kommet til. 

8B5177f1 3403 4C6e 842A 912F9238975f

Museet har en nogenlunde tilsvarende skrivemaskine i samlingerne. Her et hurtigt snapshot fra magasinet.

 

DJM02 00002125
DJM02 00002124
DJM02 00002126

I 1922 indførte Statsbanerne mekanisk databehandling, system Hollerith, med hulkort til fremstilling af den månedlige godsstatistik og den årlige personstatistik, senere også varestatistik og statistikken over præsterede vognakselkilometer.

Maskinanlægget hos regnskabskontrollen i Helgolandsgade 12 i København omfattede 1 skrivende tabulator, 1 sorteringsmaskine og 3 håndhullemaskiner. Antallet af hullede kort udgjorde i 1945/46 ca. 1 mio.

Her sorteres, mens en anden medarbejder foretager hulning og resultatet føres til protokol.

DJM01 00003155
DJM01 00003159

Hulkort anvendes stadig i 1949 - her arbejdes med bogholderimaskiner i bogholderkontoret, 1949. 

DJM01 00007226

Der var flere step på vejen mod digitalisering af databehandlingen. I Generaldirektoratet for Statsbanerne i København, foregik noget af arbejdet i 1957 ved anvendelse af en såkaldt fjernskriveinstallation maskintype T 37 på DSB's fjernskrive- og pladsbestillingsnet. Her udføres en transport af kr. 21.950 fra Hjørring Diskontobank til Signalvæsenet.

DJM01 00003180
DJM01 00008928

Mange funktioner i DSB foregik dog stadig på papir med traditionelle redskaber i 1959. Her varetages personalets sagsakter og lagerkartoteket i Indkøbsafdelingen ajourføres.

DJM01 00008553

Kopiering blev dog nu mulig. En medarbejder fremstiller her i 1959 på 5 sekunder en fotokopi af en skrivelse, en tegning, et skema eller lignende. Kopieringsmaskinen, THE Secretary COPYING MACHINE" fra 3M, fandtes i baneafdelingen men kunne også benyttes af andre afdelinger i generaldirektoratet.

DJM01 00008444

Samtidig skete der i 1959 et kvantespring i DSB’s administration. Her ses en hulkort- og elektronmaskine. Medarbejderen – nu i hvid kittel – står ved to tabulatorer og (i midten) en reproducerende sum-hullemaskine. Hulkortene passerer til magasinet, der ses på langsiden. Foroven ses formularfremføringen. 

DJM01 00010540

Andre dele af administrationen blev lagt ud til eksterne firmaer. Siden 1960 behandlede I/S Datacentralens EDB-anlæg samtlige DSB's månedslønninger og pensioner på udstyr fra firmaet IBM (type 1401 A3). Interiør med 1401-anlægget i hulkortcentralen. Her betjenes hulle- og læseenheden i 1961.

DJM01 00012882

Anvendelsen af magnetbånd medførte en hurtigere og mere logisk EDB-behandling. Dataene fra de viste ca. 120.000 hulkort kunne opbevares på kun ét magnetbånd i 1967.

OS128

Museets nyeste fotografi af databehandling på Danmarks Jernbanemuseums portal JERNBANEKILDER.DK er dette fra 1984 af Københavns Frihavnsstations nye GTS-anlæg til styring af godsvognstrafikken.