Gå til indhold

Da Bismarck blev pillet ned

Et halvanden meter langt stykke Genforeningshistorie fra Tønder opbevares i samlingerne på Danmarks Jernbanemuseum.

Wir Deutschen fürchten Gott sonst nichts in der Welt

(Vi tyskere frygter Gud ellers intet i verden)

Disse ord er malet med dramatiske farver på bagsiden af et næsten halvanden meter langt skilt, som indtil Genforeningen formodentlig hang på Tønder station. Forsiden viser nemlig en oversigt over stationens sikringsanlæg.

1 Skitse Af Sikringsanlæggene I Tønder

Forsiden viser en oversigt over stationens sikringsanlæg ...

2 Bismarck Citatet

På bagsiden er Bismarck-citatet malet i dramatiske farver

Selve citatet er fra 1888 og stammer fra den tyske rigskansler Otto von Bismarck, og det blev i datiden opfattet som udtryk for tysk styrke. Derfor prydede det alt lige fra postkort til pyntetallerkener i Kejserriget. Den slags hyldester blev dog fjernet som noget af det første efter Statsbanernes overtagelse af de sønderjyske stationer den 17. juni 1920. Det nytiltrådte danske stationspersonale gik nemlig omgående i gang med at rydde op. Og hvordan det foregik i Tønder, ved vi fra forfatteren Johannes Buchholtz (1882-1940).

Som DSB-trafikassistent og sekretær for distriktschef C.C. Wissenbach havde Buchholtz opholdt sig i Tønder og overværet overdragelsen af byens station til Statsbanerne, og mange år senere fortalte han i Sønderjydsk Maanedsskrift, hvordan de danske jernbanefolk havde muget ud:

Stationslokalerne var i en tarvelig Forfatning. Tyskland havde kæmpet i 4 Aar. Al disponibel Arbejdskraft var gaaet til Hæren. Sæbe manglede – ja, alting manglede. Det danske Personale var parat og havde Lyst til at bruge Fingrene. Gamle støvede Plakater, der sad oven paa hinanden i tykke Lag, blev revet ned. Gulve blev skrubbet, Vægge vasket. Skrøbelige Borde, Stole og Skabe blev baaret ud – og i stedet blev flunkende [sic] nyt Inventar fra vore Pakvogne sat paa Plads. Den spærrende Laage mellem Station og Publikum, som altid findes selv paa den mindste tyske Station, blev taget bort – nu kunde man efter dansk Skik gaa frit ind. (…) En tysk Station blev dansk. De gamle Reglementer var ikke det Papir værd, hvorpaa de var skrevet, nu gjaldt det noget helt andet. Der blev rykket i Traade fra København i Stedet for fra Berlin. Sproget var et andet, Farverne forskellige…

Det var formodentlig under hovedrengøringen af stationsbygningen, at skiltet blev fjernet. Alligevel må der have været en snarrådig person, der har holdt hånden over Bismarcks ord, for skiltet er bevaret og befinder sig i dag på Danmarks Jernbanemuseum i Odense.

Læs også om

På Tondern Station 

Nye grænsestationer