Gå til indhold

Vagtskifte på Haderslev Station

Blandt de mange danske jernbanefolk, som i foråret 1920 ankom til grænselandets stationer, var trafikkontrollør Christian Schmidt.

Som nyansat på Haderslev Station var han med, da de preussiske statsbaner overdrog banedriften til DSB. I den forbindelse modtog Christian Schmidt en preussisk uniformskasket, som allerede året efter fandt vej til Danmarks Jernbanemuseum, hvor den i dag opbevares på museets magasin.

Den danske kontrollør med det tyskklingende efternavn ankom til sin kommende arbejdsplads, Haderslev Station, d. 31. april 1920.

De mange danske statsbaneansattes indtog betød samtidig et farvel til mange af de tyske jernbanefolk, som havde stået for stationernes daglige drift, mens de hørte under preussisk styre.

Dette var særligt tilfældet blandt stationernes ledende personale, da både chefer og ledere til de nye trafik-, bane- og maskinsektioner, overbanemestre, telegrafmestre, stationsforstandere og en del stationsmestre var hentet nord for Kongeåen.

Billede 1

Den røde uniformskasket, som tilhørte en stationsbestyrer ved de preussiske statsbaner, og blev anvendt i Sønderjylland før Genforeningen i 1920.

Blandt de afskedigede preussiske stationsbestyrere var ejeren af denne uniformskasket, som i stedet havnede hos den nyligt ansatte trafikkontrollør Christian Schmidt. 

I artiklen ”Stemninger og indtryk fra overtagelsen af de sønderjyske baner”, som oprindelig blev trykt i Jernbane-Tidende 1. maj 1921, fortæller Christian Schmidt om sit førstehåndsindtryk af Haderslev Station og de tyske jernbanearbejdere ved DSB’s overtagelse i 1920.

Tilstanden på både banelegeme og bygninger chokerede den danske trafikkontrollør. På banelegemet så han kun fritvoksende ukrudt og omgivelser præget af forsømmelse. ”En vandring ad banelinjen var med dens tætte ukrudt en fuldkommen idyl, som et Torneroseland, hvor alt liv for længst var døet hen”.

Stationsbygningernes forfald ledte Christian Schmidts tanker i retning af en krigshærget by – både indvendig og udvendig. ”Jeg måtte gnide mig i øjnene for at fatte, at jeg her stod på et offentligt kontor. Snarere mindede interiøret om et stærkt forfaldent smedeværksted”.

Senere krydredes de første rædselsindtryk med erkendelsen af, at stationsbygningerne i Haderslev husede både rotter, mus og svamp.  

Billede 2

Det tyske og det danske jernbanepersonale på Haderslev Station opstillet til fælles gruppefotografering forud for den danske overtagelse af stationen natten mellem den 16. og 17. juni 1920. På anden række midtfor uden hat ses den danske stationsforstander J.J. Høgdal og til hans venstre side den tyske stationsforstander Rademacher.

Kendetegnende for Christian Schmidts beretning er, at han trods stor utilfredshed med forholdene på Haderslev Station, kun havde gode ting at sige om de tyske jernbanefolk på stationen.

Da Christian Schmidt allerede ankom til Haderslev halvanden måned før DSB’s overtagelse, havde han rig mulighed for at lære stationens folk at kende. I den tid begyndte han at sætte pris på dem som tjenstvillige, høflige og nøjsomme folk, som gav de danske jernbanefolk uhindret adgang til stationen og alle de oplysninger de havde brug for.

Måske var det netop dette venskabelige forhold jernbanefolkene imellem, som gjorde, at Christian Schmidt fik den tyske stationsbestyrers kasket, da Hadersleben blev til Haderslev.