Gå til indhold

Genstande indsamlet i 2019

Hvilke genstande har museet indsamlet i 2019 og hvorfor?

”Historier fra magasinet” var i mange år et hyppigt indslag i Danmarks Jernbanemuseums trykte Nyhedsbrev. Fremover vil der også i museets nyhedsmail være historier fra magasinet.

Magasinhistorierne fortalte om interessante genstande i samlingen, nye som gamle. Denne gang skal det udelukkende handle om de nyeste genstande i samlingen, dem som museet har indsamlet i løbet af 2019.

Alle professionelle museer sætter ord på, hvad deres indsamlingsområde er. Det gør man for at have en rettesnor, man kan støtte sig til, når museet bliver tilbudt nye genstande.

Er det tilbudte relevant nok for museets ansvarsområde til at blive optaget i museets samling? Har vi lignende genstande i forvejen? Kan vi bruge den til at fortælle en historie, som ikke fortælles af det, vi har i forvejen?

FW 0169

Jernbanehistorie er teknikhistorie om lokomotiver, vogne, spor og signaler, men det er også meget andet. For eksempel er det historien om det at rejse med toget. Her har museet i 2019 blandt andet indsamlet en skolebillet, som stammer fra giverens far, der som 17-årig var på skoleudflugt til Sverige i 1931.

En anden ”rejsegenstand” er en lille, rødbrun pung til rejsesytøj, som DSB’s rejsebureauer har foræret til kunderne, formentlig fra 1970'erne.

FW 0177

Jernbanehistorie er arkitekturhistorie om de smukke stationsbygninger, som pryder mange byer – også de bygninger som ikke findes mere. Derfor købte museet i 2019 et maleri af Aarhus' 2. banegård (1884-1929), som måtte vige for at give plads til byens nuværende banegårdsbygning.

Aarhus Hovedbanegård Af Carl Milton Jensen

Jernbanehistorie er organisationshistorie om DSB og andre jernbaneselskaber, som drev banerne. En af årets særeste indsamlinger er et stort, rektangulært stempel. Det blev brugt, når DSB sendte dokumenter rundt til gennemsyn hos flere medarbejdere på én gang – op til seksten modtagere i alt. For at sikre at alle havde set dem, blev dokumenterne stemplet med et lille skema, hvori den enkelte medarbejder skrev dato og satte sin signatur. Det fortæller om de administrative arbejdsgange i en stor organisation med mange medarbejdere, spredt over hele landet.

FW 0178

Jernbanehistorie er også historien om alle de mennesker, der arbejdede ved jernbanen, og om de spor, som den satte i deres liv. På dette punkt har museet i 2019 blandt andet indsamlet en tegning af Husum Station, som er relevant for museet, fordi den har hængt i hjemmet hos en dame, hvis far var ansat på stationen.

FW 0172

Vi har også indsamlet et skilt med ordensregler, der har siddet på døren til vaskerummet i en ejendom, der blev opført som tjenesteboliger for DSB-ansatte omkring 1947. Museet kan bruge skiltet til at fortælle om jernbanepersonalets levevilkår.

Alle de nævnte genstande, og flere til, kan ses på Danmarks Jernbanemuseum, i den midlertidige udstilling ”Velkommen i samlingen – Årets genstande 2019. Udstillingen kan ses fra 8. februar til 17. marts 2020.

FW 0167