Gå til indhold

S-tog år for år

2012-2013

2012

17.01.2012: Kildedal og Måløv ændrer zoneplacering. Kildedal flytter fra 'ren' zone 63 til grænsen mellem zone 53 og 63. Og Måløv flytter fra grænsen mellem zone 63 og 53 til "ren" zone 53.

07.03.2012: Sammen med de andre trafikselskaber i Hovedstadsområdet lanceres App til køb af billetter, klippekort mv.

16.04.2012: Efter forsøgsperioden overgår salg af mobilklippekort (lanceret marts 2011) fra sms til App.

22.10.2012: Fordelsprogrammet S-more ændret navn til DSB Plus Hovedstaden

2010-2011

2011

01.03.2011: Sammen med de andre trafikselskaber i hovedstadsområdet lanceres mobilklippekortet som et forsøg i et år.

11.12.2011: Gl. Toftegård station skifter navn til Egedal

2008-2009

2008

20.10.2008: DSB S-tog introducerer fordelsprogrammet S-more.

2009

23.01.2009: Sammen med de andre trafikselskaber i hovedstadsområdet lanceres SMS-billetten.

03.04.2009: Det er 75 år siden det første S-tog kørte fra Frederiksberg til Klampenborg over Nørrebro.

20.11.2009: S-tog kører hvert time nat efter fredag og lørdag

2006-2007

2006

01.03.2006: Ryparken bliver selvbetjent.

01.04.2006: Enghave bliver selvbetjent.

01.07.2006: Brøndbyøster bliver selvbetjent.

10.11.2006: Den midlertidige station Ny Ellebjerg (Gammel Køge Landevej) nedlægges.

16.11.2006: Den permanente Ny Ellebjerg station tages i brug - foreløbig kun af togene på Ringbanen. I tiden
10.11.-15.11.2006 vendte togene ved Vigerslev Allé.

3. generations tog tages ud af drift.

2007

01.01.2007: HUR ophører og erstattes af Trafikselskabet Movia, der er en sammenslutning af de hidtidige trafikselskaber HUR (Hovedstadens Udviklingsråd), VT (Vestsjællands Trafikselskab) og STS (Storstrøms Trafikselskab). Fra samme dato fastsættes taksterne lokalt i hovedstadsområdet efter forhandling mellem de parter der udfører trafikken, dvs. DSB (inkl. DSB S-tog), Ørestadsselskabet og Movia.

01.01.2007: Driften af "Lille Nord" (Hillerød-Helsingør) overgår fra DSB S-tog til Lokalbanen.

06.01.2007: Togene på Køge Bugt banen standser nu på Ny Ellebjerg station. Den "gamle" Ellebjerg station nedlægges.

2. generations tog tages ud af drift - herefter består alle S-tog af 4. generations materiel. 03.02.2007 blev der taget afsked med de gamle S-tog ved et arrangement som Dansk Jernbane-Klub og DSB S-tog stod bag.

01.08.2007: Karlslunde bliver selvbetjent.

28.09.2007: Metroen Lergravsparken-Lufthavnen åbner.

2004-2005

2004

01.01.2004: Danmønt bortfalder som betalingsmiddel i billetautomater. Flere gamle billetautomater ombygges, så de i løbet af 2004 kan modtage Dankort som betaling.

17.01.2004: Den midlertidige C.F. Richs Vej Station nedlægges. Mellem Hellerup og Vanløse køres med busser 17.-
18.01.2004. På Ringbanen køres der fra 19.01.2004 mellem Hellerup og Grøndal. Bustransport Grøndal-Vanløse til og med 24.01.2004 om formiddagen.

24.01.2004: Flintholm Station åbner. Ringbanen forlænges til Flintholm, og kører nu Hellerup/Klampenborg-Flintholm.

25.06.2004: Stenløse bliver selvbetjent.

26.10.2004: Nyt klargøringscenter ved Hundige åbnes.

2005

08.01.2005: Ringbanen forlænges fra Flintholm over Danshøj (der samtidig åbnes) til Ny Ellebjerg. Ny Ellebjerg er en midlertidig station, der ligger ved Gl. Køge Landevej. Ringbanen kører nu Hellerup-Nørrebro-Flintholm-Ny Ellebjerg. Samtidig åbnes stationerne KB Hallen, Ålholm og Vigerslev Allé.

08.01.2005: Der indføres rygeforbud i alle S-tog.

2002-2003

2002

02.02.2002: Strækningen Ryparken-C.F. Richs Vej genåbner, og C.F. Richs Vej oprettes som midlertidig station (det sidste stykke fra C.F. Richs Vej til Vanløse nedlægges permanent). Mellem C.F. Richsvej og Vanløse kører S-togsbusser indtil Flintholms åbning i 2004.

01.09.2002: Aktierne i DSB Restauranter og Kiosker a/s overtages af DSB.

14.09.2002: 2. spor Veksø-Frederikssund åbner.

14.09.2002: Gl. Toftegård Station åbner.

19.10.2002: Metroen Nørreport-Christianshavn-Lergravsparken/-Vestamager åbner.

2003

01.01.2003: DSB Detail a/s dannes og medarbejderne i kioskerne virksomhedsoverdrages til DSB Salg og DSB S-tog a/s. Medio 2003 besluttes det, at restaurantdrift ikke fortsat skal være en del af DSB's kundeløfte, og restaurantafdelingen nedlægges.

29.05.2003: Metroen Nørreport-Frederiksberg åbner.

01.06.2003: Emdrup og Sorgenfri bliver selvbetjente.

12.10.2003: Metroen Frederiksberg-Vanløse åbner (standser ikke på Flintholm før 2004).

07.11.2003: Den første af 50 gamle billetautomater ombygges så de kan modtage Dankort. Danmønt-betaling bortfalder successivt.

2000-2001

2000

01.01.2000: Strækningen Vanløse-Solbjerg lukker og ombygges til Metro

01.07.2000: Øresundsforbindelsen åbner, og nye Øresundstog sættes ind på Kystbanen og fortsætter til Malmø (med stop undervejs i Malmø Syd/Svågertorp). I 1998 er banen til Københavns Lufthavn, Kastrup åbnet med stop undervejs i Tårnby. Samtidig med åbningen af Øresundsforbindelsen åbner også Ørestad Station for Øresundstog og regionaltog, og der opstilles ca. 15 billetautomater på større S-togsstationer der kan sælge billetter efter DSB's og Øresundstakstsystemet.

25.11.2000: 2. spor Ballerup-Veksø åbner.

25.11.2000: Kildedal Station åbner.

2001

23.04.2001: Strækningen Ryparken-Vanløse (over Nørrebro) lukkes indtil primo 2002 og erstattes med busdrift, mens sporene renoveres (del af projektet med byggeri af ny Ringbane).

04.09.2001: De første billetautomater med Dankortbetaling opsættes på Vesterport Station.

1996-1999

1996

01.04.1996: Vangede, Islev, Husum, Godthåbsvej, Peter Bangs Vej, Jersie, Måløv, Ordrup, Bernstorffsvej, Langgade og Dybbølsbro stationer bliver selvbetjente.
Servicetelefoner opsættes på alle S-togsstationer.

29.06.1996: Bispebjerg Station åbner.

28.09.1996: Godthåbsvej Station skifter navn til Grøndal Station. Ændringen skete på baggrund af et ønske fra Grøndal Lokalråd.

De første 4. generations tog anskaffes (anskaffes løbende frem til 2005).

1998

24.05.1998: Frederiksberg Station lukker (for at give plads til Metrobyggeriet), og Vanløse-Frederiksberg afkortes til Vanløse-Solbjerg (Da togene i en periode alligevel skulle til Frederiksberg for at vende fortsatte betjeningen af Frederiksberg indtil 20.06.1998).

01.02.1998: Vallensbæk station bliver selvbetjent.

01.07.1998: Abonnementsservice indføres. DSB S-tog er forretningsførende.

1999

01.01.1999: DSB S-tog a/s får status som et aktieselskab, der ejes fuldt og helt af DSB.

1990-1995

1990

01.01.1990: De første stationer (udover Ballerup-Frederikssund) overgår til selvbetjening i ydertimerne om aftenen og tidligt om morgenen.
01.07.1990: Omkring 20 stationer overgår til selvbetjening efter kl. 19.30.

1992

12-13 mindre stationer er begyndt at sælge kioskvarer (muligvis året før).

1993

Januar 1993: Månedskort erstattes af periodekort. Gyldighedsperioden er ikke længere bundet til en måned, men kan frit vælges mellem 30 og 365 dage.

01.05.1993: De sidste stationer med åbent billetsalg i fuld togtid ændrer åbningstider.

1995

01.04.1995: Sydhavn, Ellebjerg og Åmarken bliver selvbetjente.

15.09.1995: Stengården, Kildebakke, Fuglebakken, Jyllingevej, Jægersborg og Veksø bliver selvbetjente.

10.12.1995: Vanløse-Frederiksberg strækningen afkortes med 200 meter ved Frederiksberg, hvor en midlertidig Frederiksberg station ibrugtages ved Solbjerg Plads. DSB billetsalg, der midlertidigt har haft til huse i en pavillon, flytter som de første ind i Frederiksberg Centret 01.07.1996.

Danmønt-betaling indføres i udvalgte billetautomater og udbredes til hele nettet i 1996.

1980-1990

1983

25.09.1983: Solrød Strand-Køge åbner (med de nye S-togsstationer Jersie, Ølby og Køge).

1986

31.05.1986: Tåstrup-Høje Taastrup åbner samtidig med den nye store banegård i Høje Taastrup. Tåstrup går fra
27.09.1987 over til at blive stavet med dobbelt-a: Taastrup.

13.12.1986: Solbjerg og Lindevang stationer åbner. Begge er selvbetjente.

1989

27.05.1989: Malmparken station åbner. Stationen er selvbetjent.

28.05.1989: Ballerup-Frederikssund åbner (med de nye S-togsstationer Måløv, Veksø, Stenløse, Ølstykke og Frederikssund). Banen er i første omgang kun enkeltsporet, og med enkelte krydsninger af veje i niveau med jernbaneoverskæringer.

De nye S-togsstationer har ikke betjent billetsalg hele drifts­tiden. Alle andre S-togsstationer (bortset fra Dyssegård, Skovbrynet, Hareskov, Solbjerg, Lindevang og Malmparken) har indtil dette tidspunkt betjent billetsalg i hele driftstiden (dvs. den tid hvor der kører S-tog).

1976-1980

1976

25.04.1976: Motortogene fra Hareskovbanen (den tidligere Slangerupbane) blev omlagt til at køre Svanemøllen-Ryparken-Farum i stedet for Køben­havn L-Farum. København L (Hareskovbanen/Slangerupbanens endestation ved Nørrebro station) nedlægges.

02.08.1976: Enmandsbetjening på linje Bx mellem Tåstrup og Lyngby blev iværksat - herefter er samtlige S-togslinjer - med undtagelse af linjerne F og Fx – enmandsbetjente.

26.09.1976: Vallensbæk-Hundige åbner (med de nye S-togsstationer Ishøj og Hundige).
I løbet af foråret og sommeren opstilles de første billetautomater på stationer på Køge Bugt-banen.

1977

25.09.1977: Svanemøllen-Ryparken-Farum åbner som S-bane. Emdrup station (der har været lukket i flere år) genopstår – desuden åbner følgende nye S-togsstationer: Dyssegård, Vangede, Kildebakke, Buddinge, Stengården, Bagsværd, Skovbrynet, Hareskov, Værløse og Farum. Dysse­gård, Skovbrynet og Hareskov bliver de første selvbetjente S-togsstationer, og udstyres med billetautomater af samme type som på Køge Bugt-banen.

1978

01.04.1978: Alle månedskort er fra denne dato fælles for bus og tog. Også pensionistkortet. DSB’s takstsystem anvendes stadig for billetter (inkl. rabatbilletter) og billetterne gjaldt fortsat kun til tog.

01.10.1978: Enmandsbetjening på linje F og Fx indledtes samtidig med at de sidste brune S-tog blev taget ud af drift. Ingen S-tog har herefter togfører/togformand.

1979

29.04.1979: For alle lokale rejser i Hovedstadsregionen indføres et fælles takstsystem for bus og tog. Klippekort indføres, og DSB’s takstsystem benyttes kun ved rejser til/fra Hoved­stadsregionen. Bybanebilletter, fællesbilletter og rabatbilletter samt poletter bortfalder.

30.09.1979: Hundige-Solrød Strand åbner (med de nye S-togsstationer Greve, Karlslunde og Solrød Strand).
De første 3. generations tog anskaffes (anskaffes løbende frem til 1986).

1970-1975

1972

01.10.1972: Dybbølsbro-Vallensbæk åbner (med de nye S-togsstationer Sydhavn, Sjælør, Ellebjerg, Åmarken, Friheden, Avedøre, Brøndby Strand og Vallensbæk).

01.10.1972: Lyngbyvej station skifter navn til Ryparken station.

1974

01.10.1974: HT dannes og overtager alle offentligt ejede busselskaber i regionen. Takst­systemerne fortsætter uændrede.

1975

19.04.1975: HT indfører zonetakst på alle busser i regionen. Rabatmuligheder for busrejser med poletter fortsætter. DSB’s traditionelle uge- og månedskort bortfalder lokalt i Hoved­stadsregionen. I stedet indføres zonetakst for kort, og de første kombinerede HT bus/tog-kort ser dagens lys. Bl.a. blev NET-kortet introduceret. Som erstatning for ugekortene indføres rabatbilletter (10 rejser for 9 rejsers pris) fra de fleste stationer til Københavns Bybane.

09.08.1975: En-mandsbetjening indføres på linjerne A og Ax. I årene herefter indførtes en­mands­betjening successivt. Med en-mandsbetjening menes at S-togene alene blev kørt af lokomotivføreren. Før det var der både en lokomotivfører og en togfører ombord på alle tog. Togføreren opholdt sig i et førerrum midt i toget, og fløjtede til afgang på hver station når han havde sikret sig at alle var stået ind og ud.

1960-1970

1963

26.05.1963: Glostrup-Tåstrup åbner (med de nye S-togsstationer Albertslund og Tåstrup).

1964

24.04.1964: Rødovre station åbner.

1967

De første 2. generations tog anskaffes (anskaffes løbende frem til 1978).

1968

26.05.1968: Holte-Hillerød åbner (med de nye S-togsstationer Birkerød, Allerød og Hillerød). De nye stationer blev dog i første omgang ikke benævnt S-togsstationer (de bar f.eks. ikke det sekskantede S-logo).

S-togsværkstedet flytter fra Enghave til Taastrup.

1969

19.01.1969: Den hidtidige billetkontrol ved ind- og udgange af stationerne bliver afløst af stikprøvevis billetkontrol i togene på hele S-banen - efter forudgående forsøg på strækningen Holte-Hillerød siden 25.06.1968. Før det var der bemandet billetkontrol ved alle ind- og udgange af stationer (som der stadig er det (dog delvis automatiseret) i byer som Stockholm, Paris, London og New York).

1950-1960

1953

17.06.1953: Valby-Glostrup åbner (med de nye S-togsstationer Hvidovre, Brøndbyøster og Glostrup). Mellem Hvidovre og Glostrup var der til at starte med kun ét S-togsspor, 2. spor Hvidovre-Glostrup åbner 19.05.1963.

1940-1950

1941

23.09.1941: Valby-Vanløse åbner (med de nye S-togsstationer Valby Langgade og Peter Bangsvej). Samtidig åbner 2. spor Enghave-Valby.

1946

Valby Langgade station skifter navn til Langgade station.

1949

15.05.1949: Vanløse-Ballerup åbner (med de nye S-togsstationer Jyllingevej, Islev, Husum, Herlev, Skovlunde og Ballerup). Mellem Herlev og Ballerup var banen i første omgang enkeltsporet, 2. spor Skovlunde-Ballerup åbner 18.11.1966, og 2. spor Herlev-Skovlunde åbner 31.05.1970.

1930-1940

1930

Den første anlægslov om S-banen vedtages.

1934

03.04.1934: Frederiksberg-Vanløse-Hellerup-Klampenborg åbner (med stationerne Frederiksberg, Vanløse, Godthaabsvej, Nørrebro, Lyngbyvej, Hellerup, Charlottenlund, Ordrup og Klampenborg).

15:05.1934: København H-Hellerup åbner (med de nye S-togsstationer København H, Vesterport, Nørreport, Østerport, Nordhavn og Svanemøllen).

01.11.1934: København H-Valby åbner (med de nye S-togsstationer Dybbølsbro, Enghave og Valby). Der var kun ét S-togsspor på det sidste stykke mellem Enghave og Valby, 2. spor åbner 23.09.1941.

De første 1. generations tog anskaffes (anskaffes løbende frem til 1962).

1936

15.05.1936: Hellerup-Holte åbner (med de nye S-togsstationer Bernstorffsvej, Gentofte, Jægersborg, Lyngby, Sorgenfri, Virum og Holte).

15.05.1936: Fuglebakken station