Gå til indhold

Vejledning til fagfællebedømmelse

Jernbanehistorie rummer typisk hvert år et til fire fagfællebedømte artikler. Hver af disse artikler bedømmes som hovedregel af én fagfællebedømmer, der udvælges af redaktionen.

Fagfællebedømmelser gennemføres som gensidigt anonyme peer-reviews. Et medlem af redaktionen fremsender anonymiseret artikel i word-format til fagfællebedømmeren og aftaler frist for aflevering af bedømmelsen.

Fagfællebedømmelsen består af 1-2 sider med fokus på nedenstående forhold. Hvis ikke der er tale om særligt bemærkelsesværdige forhold, er det ikke fagfællebedømmerens opgave at bearbejde sprog, korrigere retskrivning, omfang m.m. Disse formalia varetages af tidsskriftets tovholder på den pågældende artikel.

Indstilling af artiklen

Fagfællebedømmeren bedes lægge vægt på nedenstående forhold og på grundlag af bedømmelsen indstille artiklen i henhold til én af fire muligheder:

  1. Artiklen er publiceringsegnet i den foreliggende form med minimale eller ingen justeringer
  2. Artiklen er publiceringsegnet med mindre justeringer
  3. Artiklen anbefales publiceret, forudsat at der jf. kommentarerne gennemføres væsentlige ændringer
  4. Artiklen kan ikke anbefales til publicering, jf. kommentarerne

Overvejelser ved artikellæsning 

 

  • Rummer artiklen en klar og velbeskrevet problemstilling?
  • Rummer artiklen en velinformeret og tilstrækkelig forskningsoversigt/diskussion?
  • Anvender artiklen relevante metodiske tilgange og begreber?
  • Anvender artiklen et relevant og dækkende kildemateriale til at besvare problemstillingen?
  • Er argumentationen og fremstillingen sammenhængende og logisk?
  • Er konklusion og perspektivering tilstrækkelig og dækkende?

Derudover står det fagfællebedømmeren frit at reflektere over artiklens tilgang til emnet, herunder at anbefale konkrete justeringer eller inddragelse af relevant faglitteratur.