Gå til indhold
Tilbage

Danmarks Jernbanemuseum opfører magasinhal ved Marslev

Kategori

Nyheder

Oprettet

5. juli 2023

Danmarks Jernbanemuseum sætter gang i sin store udviklingsplan med et halprojekt til 53 mio. kr.

Nord for Marslev Station, ca. 12 km øst for Odense, er et stort anlægsprojekt ved at gå i gang. Det er Danmarks Jernbanemuseum, der skal opføre en magasinhal på omkring 10.000 m2 med over 3 km spor og tilslutning til banenettet.

Projektets finansiering er skaffet til veje dels ved et tilskud fra DSB, dels ved en meget flot donation fra Aage og Johanne Louis-Hansens fond på 8.1 mio. kr. En af de største udviklingsprojekter i hele museets historie er dermed muliggjort.

Formanden for Fonden Danmarks Jernbanemuseum, Mette Rosholm udtaler: ”Byggeriet af hallen er første skridt på vejen i museets store udviklingsprojekt. Med hallen sikres gode opbevaringsforhold for museets samling af lokomotiver og vogne, der i dag er spredt ud landet over. Samtidig bliver det muligt langt mere dynamisk at understøtte udstillingsvirksomheden på museet i den gamle remisebygning i Odense. Det bliver fx meget nemmere at udskifte genstande, fordi de så vil være meget nærmere på.”

Magasinhallen bygges på en grund, der blev erhvervet til formålet i 2020, nord for Vøjremosegyden i Marslev. Den vil rumme ca. 2,1 km spor, og der bliver plads til ca. 150 vogne og lokomotiver. Når hal og spor står færdige, forventer vi at arrangere besøg på arealet, hvor forskellige historiske lokomotiver og vogne vil blive trukket frem. Der bliver ikke adgang til hallen for besøgende, men der etableres en balkon med indkig til hallen udefra.

Version 2.0 af Danmarks Jernbanemuseum

Håbet er i de kommende år at udvide anlægget med værksteder, reservedelslager og et magasin til mindre genstande. I museets udviklingsplan indgår desuden planer for en revitalisering af udstillingen i Odense bl.a. med nogle af de genstande, vi nu får opmagasineret meget tættere på. Sammen med Moesgaard Museums Udstillingstegnestue er der udarbejdet et prospekt til en sådan fornyelse, således at vi i løbet af den næste tiårsperiode håber at kunne udvikle en version 2.0 af Danmarks Jernbanemuseum.

Magasinhallen i Marslev forventes at stå færdig til sommer 2024, hvorefter arbejdet med færdiggørelse af sporanlæg kan gå i gang. Indflytning skulle gerne afsluttes senest i 2025.

Arbejdet udføres af Odense-firmaet HANS JØRGENSEN & SØN Entreprenører A/S, der er knyttet til projektet som en del af GULDFELDT GRUPPEN, der er totalentreprenør. Kuben Management er tilknyttet projektet som bygherrerådgiver samt Graa Arkitekter A/S og OJ Rådgivende ingeniører A/S er også tilknyttet som rådgivere.

 Danmarks jernbanemuseum bygger magasin i Marslev

”At opføre denne magasinbygning er en særlig opgave for en særlig kunde. Vi har udviklet og vundet denne byggesag ved at se andre muligheder end vores konkurrenter. Sammen med rådgiverne og underentreprenører har vi dannet et projekt som Danmarks Jernbanemuseum finder interessant og anvendeligt. I projektet har vi tænkt mulighed for udvidelse ind, så Jernbanemuseet på sigt får mulighed for at realisere deres fremtidsplaner om version 2.0,” siger adm. direktør Kim Åge Nielsen Birkerød.

Byggepladsen juni 2023

Seneste nyt