Gå til indhold
Tilbage

Jernbanehistorie 2020

Kategori

Nyheder

Oprettet

9. marts 2021

Danmarks Jernbanemuseum udgiver årligt tidsskriftet Jernbanehistorie - Jernbanernes teknologi- og kulturhistorie. Det nyeste nummer er netop udgivet.

I den ottende udgave af Jernbanehistorie tages afsæt i et 100-års jubilæum samt i helt aktuelle temaer, som mobiliteten i nye bymæssige jernbaner og jernbanens påvirkning på pandemiudbrud.

Et rullende fortov af rytmisk bevægelse

Der investeres i og anlægges bymæssige jernbaner i stort omfang i disse år i landets tre største byer – ikke mindst i København. Metroanlæggene er et storbyfænomen, der sammen med S-tog og en kommende letbane understøtter pendling og mobilitet. Det er imidlertid ikke sikkert, at den designmæssige løsning, der er valgt i de ellers meget arkitektonisk roste nye metrostationer, er den mest befordrende for mobiliteten. Det undersøger Cecilie Bregnholm Christensen i den første artikel, der således har et helt nutidigt/fremtidigt perspektiv.

2020 var som bekendt hundredåret for den sønderjyske genforening. Indlemmelsen af landsdelen gav store udfordringer – også på jernbaneområdet. DSB skulle overtage banelinjer, stationer og materiel fra den tyske Reichsbahn – og det skulle tilpasses den danske infrastruktur. I tidsskriftets anden artikel skriver en af de førende eksperter i emnet, Hans Schultz Hansen, om genforeningen i et jernbaneperspektiv med afsæt i Den sønderjyske Jernbanekommission 1920.

2020 var et meget usædvanligt år, der i høj grad stod i pandemien tegn. Pandemiudbruddet har påvirket alle dele af samfundet – ikke mindst de moderne massetransportformer, der foruden at have spillet en væsentlig rolle i den globale udbredelse af covid19 også er meget hårdt ramt med svindende passagertal. Det gælder i særdeleshed luftfarten, men også den nationale, kollektive trafik – ikke mindst jernbanen – er ramt af nedgang i antallet af rejsende. Maria Breddam Slæggerup ser i den sidste artikel på tidligere tilsvarende pandemier og overvejelser om transportformers – i særdeleshed jernbanens – historiske rolle.

Sidst i tidsskriftet bringes som vanligt anmeldelser af dansk og international jernbanelitteratur.
Jernbanehistorie bringer fagfællebedømte artikler, samt enkelte ikke-fagfællebedømte artikler, som vurderes af redaktionen. Fordelingen varierer.

Fakta om tidsskriftet

  • Jernbanehistorie – Jernbanernes teknologi- og kulturhistorie 2020, red.: Lars Bjarke Christensen, Peter Fransen, Gitte Lundager, Steen Ousager og René Schrøder Christensen (ansv.),
  • Jernbanehistorie udsendes til medlemmer af Museumsklubben og kan købes i museets butik og i webshoppen. Pris: 100 kr.
  • Tidsskriftet udgives digitalt med et års forsinkelse på Tidsskrift.dk
  • Tidsskriftet er på BFI-listen, niveau 1
  • Se de tidligere udgaver af Jernbanehistorie

 

 

Seneste nyt