Gå til indhold

Bæredygtighed

Bæredygtighedspolitik

Overordnet målsætning

Danmarks Jernbanemuseum bidrager aktivt til at fremme miljømæssig og social bæredygtighed. Det skal ske gennem en kontinuerlig indsats i forhold til museets drift, formidling og øvrige tilbud til gæster.

Museet arbejder med afsæt i FN’s verdensmål og i særdeleshed med miljø- og klimamæssig bæredygtighed såvel som bæredygtige fællesskaber – herunder kvalitetsuddannelse. Museet har en særlig forpligtelse til at agere bæredygtigt som virksomhed, da et af museets ansvarsområder indbefatter 1:1 formidling af den sorte energi, nemlig damp- og dieseltog. Dette er et væsentligt formidlings- og dannelseselement.

Museet følger Green Attractions kriterier og arbejder aktivt med ordningens anbefalinger.

 

Bæredygtighed i organisationen

Danmarks Jernbanemuseum har etableret en miljøgruppe med repræsentanter fra forskellige afdelinger. Museets miljøansvarlige sørger for løbende at involvere de øvrige medarbejdere i miljøarbejdet og informerer om, hvordan de gør en forskel. Ved jobstart oplæres alle fastansatte, løstansatte og frivillige om, hvordan de hjælper med den bæredygtige indsats, og de har til enhver tid mulighed for at evaluere og komme med forslag til denne indsats. Flere gange årlig afholder miljøgruppen møder med ledelsen og derudover inddrages løbende relevante samarbejdspartnere i miljøarbejdet. Museets miljøansvarlige sørger for løbende at holde sig opdateret inden for bæredygtig drift gennem deltagelse i kurser og efteruddannelser.

 

Bæredygtighed i formidlingen

Bæredygtighed skal have en central rolle i formidlingen på Danmarks Jernbanemuseum i både udstillinger, børneaktiviteter, undervisning og aktivitetstilbud for voksne, herunder foredrag og omvisninger. På Danmarks Jernbanemuseum forpligter vi os på løbende at udvikle nye formidlingstilbud med fokus på den grønne omstilling.

Ligeledes bygges museets udstillinger op med fokus på genbrug af materialer og udstillingsinventar, hvor det er muligt og generelt med fokus på klimavenlighed i brug af materialer og ressourceforbrug. 

Hvad kan du gøre som gæst? 

Hjælp os med at sortere korrekt

Som gæst har du mulighed for at sortere i fem fraktioner: papir & pap, restaffald, madaffald, plastik og pant.

 

Tag offentlig transport 

 

Spis grønt

 

Udforsk bæredygtige oplevelser i Odense 

 

Overnat bæredygtigt